There are no translations available.

ทัศนะคนอีสานกับการปรองดอง (10 มี.ค.2560)               

       

 

                    วันนี้ (10 มี.ค.60) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ทัศนะคนอีสานกับการปรองดอง” พบคนอีสานส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุหลักของความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นจากกลุ่มมวลชนและ 2 พรรคใหญ่ โดยร้อยละ 42.2 เห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลลดความขัดแย้งลงได้ ขณะที่ร้อยละ 45.0 เห็นว่าความขัดแย้งยังเหมือนเดิม และคาดว่ารัฐบาลจะสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้งได้ระดับเล็กน้อยถึงระดับที่น่าพอใจ แต่เสียงนิรโทษกรรมให้มวลชนยังก้ำกึ่ง ขณะที่เสียงไม่ให้นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งยังมากกว่ากลุ่มเห็นด้วย โดยมีกลุ่มที่รอคอยการเลือกตั้งได้นานถึงกลางปี 2561 ร้อยละ 57.4

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อความขัดแย้งทางการเมืองและการปรองดอง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,111 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม