วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562” ผลสำรวจพบว่า ไตรมาส 3/2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานอยู่ที่ 80.1 ยังต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง ไตรมาส และคาดว่าไตรมาส 4/2562 ดัชนียังคงต่ำกว่าร้อย เป็นไตรมาสที่ 10 ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานที่ยังซบเซาแต่เริ่มมีสัญญาณบวกเล็กน้อย แม้โครงการ“ชิม ช้อป ใช้” จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้าง แต่คนอีสานเกินครึ่ง ไม่คิดว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ เนื่องจากเม็ดเงินไม่ค่อยไปถึงพื้นที่ชนบทและภาคเกษตร และคะแนนการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวม แม้จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2562 แต่ยังคงต่ำกว่าครึ่ง

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2562 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม  2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

อ่านต่อที่นี่...