วันนี้ (24 มี.ค. 64) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "คนอีสานกับเหตุการณ์ต้นปี 2564” ผลสำรวจพบว่า โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะและโครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นเหตุการณ์ที่คนอีสานพอใจมากที่สุด ขณะที่เหตุการณ์ การรัฐประหารที่ประเทศเมียนมา แกนนำกลุ่มราษฎรถูกจับกุมและไม่ได้รับการประกันตัว รัฐสภาโหวตคว่ำการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล การรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่ของรัฐบาล และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยทำประชามติ 2 ครั้ง เป็นเหตุการณ์ที่โดยเฉลี่ยแล้วคนอีสานรู้สึกไม่พอใจมากกว่ารู้สึกพอใจ และร้อยละ 81.3 จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนคนอีสานต่อเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงต้นปี 2564 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,094 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยผลสำรวจเป็นดังนี้

 

อ่านต่อที่นี่