There are no translations available.

 วันนี้ (9 เม.ย. 64) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "การพบเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาลของคนอีสาน
ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการพบเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาลช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 661 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลในภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยผลสำรวจเป็นดังนี้

 

เมื่อสอบถามว่า ในการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาในเขตของท่าน ท่านพบเห็นการแจกเงินซื้อเสียงหรือไม่ พบว่า มีการพบเห็นสูงถึงร้อยละ 47.2  ขณะที่กลุ่มไม่พบเห็นการซื้อเสียงแต่ได้ยินจากคนรู้จักมีร้อยละ  34.7 และกลุ่มที่ไม่พบเห็นการซื้อเสียงและไม่ได้ยินข่าวการซื้อเสียงเลยมีร้อยละ 18.1

 

อ่านต่อ...