There are no translations available.

 

 วันนี้ (16 เม.. 64) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2564” ผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 74.2 ซึ่งต่ำกว่า 100 แสดงว่าความความเชื่อมั่นแย่ลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  และคาดว่าไตรมาส 2/2564 (เม.. – มิ.. 64) จะยังต่ำกว่า 100 (แย่ลงต่อเนื่อง) ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 37.1 เต็ม 100 คะแนนภาพรวมของรัฐบาลได้ 34.6 เต็ม 100 นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างอีสานต้องการคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นนายกฯ เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ มากที่สุด ตามมาด้วย หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังครองความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน แต่ไม่เหนียวแน่นเหมือนเคย

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2564 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน  2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,088 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

อ่านต่อ...