There are no translations available.

 
มข. ผนึก 3 องค์กร “เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตการลงทุนใน ASEAN”
 
 
 
               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ“เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตการลงทุนใน ASEAN” ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมเซนทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
 
                ภายในงานมมีการเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี กัมพูชา จำกัด และ บริษัท ซีพี ลาว จำกัด , ดร. อ๊อด พงสะหวัน ประธานกรรมการ พงสะหวัน กรุ๊ป ,คุณวรเดช ติวัฒนาสุข ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท วันเนอร์ กรุ๊ป 95 จำกัด ผู้จัดตั้งศูนย์กลางการค้าแห่งเมืองทวาย (ไทย – พม่า) ดำเนินรายการเสวนาโดยอาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
                  คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี กัมพูชา จำกัด และ บริษัท ซีพี ลาว จำกัด กล่าวว่า นักธุรกิจควรศึกษากฎระเบียบและทำการศึกษาช่องทางการทำธุรกิจและวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ ควรมีการเตรียมพร้อมเรื่อง “ทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะไม่ว่าธุรกิจใดก็มีโอกาสที่น่าสนใจทั้งสิ้น แต่นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าไปสำรวจและอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาช่องว่างหรือโอกาสด้วยตนเอง
 
                    ดร. อ๊อด พงสะหวัน ประธานกรรมการ พงสะหวัน กรุ๊ป กล่าวว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบที่จะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศลาวเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน จึงเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย และสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศลาว จึงนับเป็นโอกาสของคนไทยที่จะรีบปรับตัวและเข้าไปลงทุนในประเทศลาวในช่วงโอกาสนี้
 
                      คุณวรเดช ติวัฒนาสุข ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท วันเนอร์ กรุ๊ป 95 จำกัด กล่าวว่า การทำธุรกิจและลงทุนในพม่า จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้เกิดความไว้วางใจกับท้องถิ่นก่อน โดยอาจใช้วิธีการให้ความช่วยเหลือเชิงสาธารณะกุศลก็ได้ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า การจะไปลงทุนในประเทศใด ควรศึกษาจากการสัมผัสจริง และผู้ประกอบการต้องมีความอดทนไม่กลัวความลำบาก สำหรับประเทศพม่าธุรกิจประเภทแปรรูปอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นธุรกิจที่มีเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างมาก