ศูนย์ข่าวนครราชสีมา“อภิรดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่ด่านเกวียน แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่สุดในภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ส่งเสริมตลาดจากช่องทาง off-line 2 on-line หวังเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนท้องถิ่น

       

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะเดินทางลงพื้นที่แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ณ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ว่าต้องการประชุมร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นมีความโดดเด่น

       

       ทั้งตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง และมีความสวยงามแบบมีเอกลักษณ์ รูปแบบงานปั้นที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาปีละหลายร้อยล้านบาท โดยร้อยละ 80 ของประชากรในตำบลด่านเกวียน ยึดอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาขายมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

       

       เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งปั้นจากดินด่านเกวียนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่สำคัญจะมีแร่เหล็กและแร่อื่นๆ เจือปนอยู่ด้วย จนทำให้เวลาเผาแล้วจะมีความแข็งแกร่งคล้ายเหล็กและมีสีสันสวยแปลกตาไม่เหมือนดินที่อื่น ที่เรียกกันว่า Stone Ware คุณสมบัติมีความเหนียวสูงมาก ซึ่งแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาจากพื้นที่อื่น  นางอภิรดีระบุว่าปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างสนับสนุนการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้แก่เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในปี 2561 ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมามีสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าGI แล้ว 2 สินค้า

       

       ได้แก่ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และกาแฟดงมะไฟ ขณะนี้มีคำขอที่ยื่นเข้ามาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ กาแฟวังน้ำเขียว และข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์

       

       นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สั่งการให้จัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการเร่งรัดการขึ้นทะเบียน GI ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยส่งเสริมพัฒนา และฝึกอบรม ให้ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี การจัดทำบัญชีธุรกิจ การบริหารสต็อกสินค้า และการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ทราบต้นทุน ลดความสูญเสีย เพิ่มช่องทางการค้า และสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะตลาดในประเทศ ต้องมองไปถึงตลาดในต่างประเทศด้วย  โดยจะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการออกแบบ การพัฒนาสินค้าให้ตรงใจกับลูกค้า รวมถึงการจำหน่ายไปยัง ต่างประเทศ นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้ามาแนะนำการนำดินด่านเกวียนมาพัฒนาในรูปแบบของเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ วิธีการดำเนินงานจะใช้แนวทางประชารัฐ

       

       โดยร่วมกับผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ต่อไป

       

       ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดให้แก่ชุมชนบ้านด่านเกวียน จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สินค้า และนำเสนอวิถีชีวิตชุมชน อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ และภาคบริการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

โดย MGR Online 

 
News image

Myanmar in 2013: Law vs. Business Practice -- An Insider’s View

News image

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน

News image

ผลงานผ่านสื่อ E-BOOK

News image

ประกาศผล E-SAAN POLL PROJECT YOUNG CHILL

News image

Call for Candidacas