ศรีสะเกษ- ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็น เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 163 ล้าน รองรับปริมาณขยะ จำนวน 80 ตัน / วัน ของเทศบาลฯ และ อปท.ข้างเคียง วันนี้ ( 25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

 
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 163,600,000 บาท เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับปริมาณขยะ จำนวน 80 ตัน / วัน ของเทศบาลฯ และ อปท.ข้างเคียง ที่ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
 
 
 
โครงการนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment : MBT) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้จัดการขยะ โดยอาศัยหลักการหมักในสภาวะใช้อากาศ ทำให้ขยะเสถียรภายในระยะเวลาอันสั้น (15 - 30 วัน) โดยไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับการเทกอง และยังใช้พื้นที่น้อย กระบวนการบำบัดด้วยวิธีนี้ยังได้ผลพลอยได้เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Amendment) และเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของขยะ และ สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเป็นการสร้างรายได้คืนให้กับองค์กรได้ต่อไป
 
 
ที่มา https://mgronline.com
 
News image

Myanmar in 2013: Law vs. Business Practice -- An Insider’s View

News image

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน

News image

ผลงานผ่านสื่อ E-BOOK

News image

ประกาศผล E-SAAN POLL PROJECT YOUNG CHILL

News image

Call for Candidacas