วันนี้ (6 เม.. 60) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2560ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 104.7 คือ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว และการณ์คาดว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2560 จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องอีกเล็กน้อย เป็นผลให้คนอีสานประเมินให้รัฐบาลสอบผ่านด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ปีนี้จะแย่กว่าปีที่แล้ว และเชื่อว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเศรษฐกิจจะดีขึ้น

 

 

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2560 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและภาพรวม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,178 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด  รายละเอียดเพิ่มเติม