วันนี้ (28 เม.ย 60) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “ทัศนะคนอีสานกับการห้ามนั่งท้ายกระบะและแคปพบครัวเรือนอีสานร้อยละ 54.9 มีรถกระบะ โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายกระบะ และการห้ามนั่งแคป อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันให้นั่งแคปและท้ายกระบะได้โดยการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและราวจับ ลดความไม่พอใจได้ระดับหนึ่งเนื่องจากยังมีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 35.6 นอกจากนี้ยังพบว่ามีครัวเรือนร้อยละ 47.4 ที่ยังมีภาระผ่อนรถยนต์ ขณะที่ยี่ห้อรถยอดนิยมที่คนอีสานอยากซื้อ คือ อีซูซุ และโตโยต้า

 

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการครอบครองพาหนะของครัวเรือนอีสาน และความคิดเห็นต่อมาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะและแคป ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จำนวน 1,155 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด  รายละเอียดเพิ่มเติม