วันนี้ (14  มิ.ย. 60) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ทัศนะคนอีสานกับการปฏิรูปพรรคการเมือง พบ คนอีสานเกินครึ่งเห็นว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพรรคการเมืองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เงินสามารถซื้อเสียงคนอีสานได้เพียงสัดส่วนเล็กน้อยเท่านั้น และส่วนใหญ่หนุนให้มีการเก็บค่าสมาชิกพรรคและให้มีทุนประเดิมตั้งพรรคในระดับที่ไม่มากเกินไป ทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะหันไปสนับสนุนพรรคอื่นหากมีการปฏิรูปพรรคตามที่คนอีสานต้องการ  และการปฏิรูปพรรคโดยการคัดเลือกผู้สมัครและหัวหน้าพรรคโดยการหยั่งเสียงของสมาชิกพรรคมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจสนับสนุนพรรค

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อการปฏิรูปพรรคการเมืองและกฎหมายพรรคการเมือง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไปที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า จำนวน 1,281 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม