วันนี้ (5 กรกฎาคม 60) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2560” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 2/2560 อยู่ที่ 108.0 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนๆ อย่างไรก็ตามโมเมนตัมจะหมดไปในไตรมาสที่ 3 จากการคาดการณ์ที่ดัชนีจะลดลงเป็น 99.1 เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนและรอการเก็บเกี่ยว และพบคนอีสานลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 44.7 โดยต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมากที่สุด จากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงในภาคอีสาน

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2560 และประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงปี 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,203 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม