วันนี้ (14 ตุลาคม 2560) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2560ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 77.4 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแย่ลงจากปัญหาน้ำท่วมและเป็นช่วงหน้าฝน และไตรมาส 4 ดัชนีจะเท่ากับ 83.1 นั่นคือความเชื่อมั่นอาจจะลดลงอีก โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของเขตชนบทที่ลดต่ำลงอย่างมาก ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง ประเมินให้รัฐบาลได้คะแนนด้านเศรษฐกิจในงบปี 60 เพียง 44.3 จากคะแนนเต็มร้อย และกว่า 2 ใน 3 เชื่อหากมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเศรษฐกิจจะดีขึ้น

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2560 รวมถึงประเมินผลงานรัฐบาลในช่วงปีงบประมาณ 2560 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,057 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้