วันนี้ (20 กันยายน 2560) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับโรดแมปเลือกตั้ง พบกลุ่มตัวอย่างคนอีสาน ร้อยละ 80.9 คาดว่าการเลือกตั้งจะมีในเดือนสิงหาคม 2561 หรือช้ากว่านั้น ขณะที่ร้อยละ 71.5 อยากให้มีเลือกตั้งภายในเดือนสิงหาคม 2561 การยกเลิกระบบพรรคเดียวเบอร์เดียวเสียงยังก้ำกึ่ง ร้อยละ 45.3 เห็นด้วยกับรัฐบาลแห่งชาติโดยการจับมือของ 2 พรรคใหญ่และ คสช.  ร้อยละ 39.4 เห็นว่าผู้นำพรรคเพื่อไทยเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุด   ทั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมากที่สุด

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนะคนอีสานเกี่ยวกับโรดแมปเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่างเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด อายุ 18 ปีขึ้นไปที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า จำนวน 1,068 คน มีรายละเอียดดังนี้