"ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561

 

 ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานทรุดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4 ปี

     วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 2/2561 ผลการสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 2/2561 ยังต่ำกว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 4 ไตรมาส และมีแนวโน้มแย่ลงต่อเนื่องในไตรมาส 3/2561 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น แต่กลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในอีสานยังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาน้ำมันแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย หนี้สิน เป็นต้น ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4 ปี