มุมมองคนอีสานกับการตั้งรัฐบาล 

 ผลสำรวจเรื่อง “มุมมองคนอีสานกับการตั้งรัฐบาล

          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “มุมมองคนอีสานกับการตั้งรัฐบาล พบว่าผลงานและนโยบายพรรคเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือก .. ส่วนใหญ่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. และคิดว่า กกต. จำเป็นต้องเปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วย และไม่พอใจการตั้ง ส.. เพื่อโหวตเลือกนายกฯ โดยยอมรับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกฯ มากที่สุด และอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมากที่สุด หากตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้ เสียงจำนวนมากหนุนให้มีรัฐบาลแห่งชาติที่มี 1 พรรคพรรคเป็นฝ่ายค้าน

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานต่อการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,027 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

 

 

อ่านต่อ...