ไตรมาส 2/2562 เศรษฐกิจไม่ดี ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานแย่ต่อเนื่อง 8 ไตรมาส คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลงานโดยรวมต่ำกว่า 40%

 

          วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2562” ผลสำรวจพบว่า คนอีสานส่วนใหญ่เห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 76.4 ซึ่งต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 36.5 และผลงานโดยรวมได้เพียง 35.7 ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดในรอบ 5 ปี  ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้า ค่าเงินบาทที่แข็ง เศรษฐกิจฐานล่างที่ซบเซา และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว

 

 

 

 

อ่านต่อ...