ไตรมาส 4/2562 ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานแย่ลงต่อเนื่อง 10 ไตรมาส คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลงานโดยรวมต่ำกว่า 35% ชี้ควรปรับทีมเศรษฐกิจ

 

 

 

          วันนี้ (21 มกราคม 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2562” ผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 82.7 ซึ่งต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 10 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 33.5 จากเต็ม 100 และผลงานโดยรวมได้เพียง 34.1 ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เอกชนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ค่าเงินบาทแข็ง เศรษฐกิจฐานล่างที่อ่อนแอ ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่คุ้มต้นทุน ภัยแล้ง และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลในการแก้ปัญหา และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรมีการปรับทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 4/2562 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม  2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,077 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

อ่านต่อที่นี่...