วันนี้ (16 เมษายน 2563) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ความเข้าใจคนอีสานกับการรับมือไวรัสโควิด 19” พบว่า จากการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือไวรัสโควิด 19 พบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจถูกต้องว่า ขณะนี้ยังไม่มียารักษาต้องรักษาตามอาการ  การกักตัวอยู่บ้านและเว้นระยะห่างจะช่วยลดการระบาด การอยู่ในที่สาธารณะจำเป็นต้องสวมหน้ากากแม้ไม่ป่วย ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวไม่สามารถพบปะผู้คนได้ตามปกติ วิธีชนะโควิด คือการชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อจนกว่าจะมียารักษาหรือวัคซีน และมีความกังวลและต้องการตรวจหาเชื้อโควิดแบบสะดวกและฟรี   ขณะที่มีบางประเด็นที่คนจำนวนมากยังอาจเข้าใจไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือกังวลเป็นพิเศษ ได้แก่ การเข้าใจว่าคนทั่วไปไม่ควรสวมหน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย การถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ดีกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลว วิธีชนะโควิด คือ การปิดเมืองห้ามคนออกจากบ้าน 14-21 วัน และมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่เชื่อมั่นว่า ภายใน 2-3 เดือน ไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความเข้าใจของคนอีสานต่อการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน  2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 789 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายละเอียดแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

 

อ่านต่อที่นี้