วันนี้ (23 มิ.. 63) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "คนอีสานกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” ผลสำรวจพบว่า คนอีสานให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.. มากกว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น  ช่วงมกราคม-มีนาคม 2564 เหมาะสมเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด 3 ปัจจัยสำคัญในการชนะเลือกตั้งท้องถิ่นในอีสาน คือ การสังกัดพรรคที่ชอบ นโยบายหาเสียง และประวัติและผลงานผู้สมัคร ส่วนใหญ่รับได้กับการซื้อเสียงแต่จะเลือกคนที่ชอบ  การสังกัดพรรคเพื่อไทยจะทำให้ได้เปรียบการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สุด ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือน กทม. เกินครึ่งต้องการภายใน 5 ปี และคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยยังนำเป็นอันดับ 1

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,106 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยผลสำรวจเป็นดังนี้

เมื่อสอบถามว่า การเลือกตั้งใดที่ท่านให้ความสำคัญในการไปใช้สิทธิ์มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง ส.. มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 12.5 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบต. หรือ เทศบาล และ ร้อยละ 4.6 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ. ในขณะที่ร้อยละ 8.0 ไม่แน่ใจ

 

อ่านต่อที่นี่