วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2563” ผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 63.9 ซึ่งต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 13 ติดต่อกัน  และคาดว่าไตรมาสถัดไป (.. – .. 63) จะแย่ลงกว่าเดิม ในส่วนคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 26.5 จากเต็ม 100 ซึ่งลดลงจากไตรสมาสก่อนที่ได้ 29.6 ครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงนี้  นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างอีสานต้องการคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นนายกฯ เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจ มากที่สุด ตามมาด้วยพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพลเอกประยุทธ์

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2563 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม  2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,121 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

อ่านต่อ...