วันนี้ (4 เม.. 66) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2566 ผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2566 .. – มี.66) เท่ากับ 33.8 เต็ม100 อยู่ในระดับแย่ แต่ปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่า 33.3 จากรายได้ของเกษตรกรและภาคบริการเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว ส่งผลคะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจเพิ่มจาก 29.0 เป็น 30.0 และคาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2566 (เม.. – มิ.. 66) จะเท่ากับ 33.3 แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 จากความกังวลด้านค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว...

 

อ่านต่อที่นี่...