วันนี้ (5 .. 66) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2566 และคาดการณ์ไตรมาส 3/2566 ผลสำรวจพบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2566 เม.. – มิ.66) เท่ากับ 32.8 เต็ม 100 อยู่ในระดับแย่ แย่กว่าไตรมาสก่อนซึ่งมีค่า 33.8 ส่งผลคะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจลดจาก 30.0 เป็น 27.8 และคาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 3/2566 (.. – .. 66) จะเท่ากับ 33.2 ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง ระบุว่าจะผิดหวังหากพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปไม่ถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลแซงพรรคเพื่อไทยในอีสาน

 

 

อ่านต่อที่นี่...