คู่มือ "รุกตลาดใกล้ บุกตลาดใหญ่”  4 ประเทศ อินเดีย จีน เมียนมา กัมพูชา
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

1  คู่มือการสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด 

2 คู่มือการค้าการลงทุน

 

3 consumer lifestyle 

 1 2 3 4

 

 4 ข้อมูลรายชื่อเครือข่ายธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง