ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและทดสอบตลาดใน4 ประเทศ รัสเซีย (มอสโก) มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) เมียนมา (ย่างกุ้ง) กัมพูชา (พนมเปญ) 

รายละเอียดข้อมูลตามเอกสารแนบสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. โปสเตอร์การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน

2. ใบสมัคร

3. หรือสมัครออนไลน์ได้ที่:  https://forms.gle/A2Ph5oXCRfDN6VqJ9

4.  และ Page Facebook ที่ Ecber: ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน https://www.facebook.com/ecberkku

 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084 231 6705 หรือ 043 202 566