คู่มือ การค้าการลงทุน  เมียนมา  กัมพูชา

มาเลเชีย และ รัสเชีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด คลิกเลือกประเทศ   

 

 

     เมียนมา          กัมพูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด คลิกเลือกประเทศ   

 

 

 

     รัสเชีย       มาเลเชีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบวิทยากร

 1.พลิกวิกฤติ พิชิตโอกาส     

2.MALAYSIA

3.Cambodia 

4.พลิกวิกฤติพิชิตโอกาส : SMEs ผงาดในตลาดรัสเซีย 

5.ชนะใจคนเมียนมาร์.ชนะเกมส์ธุรกิจ 2020

 

 

 

 เอกสารประกอบคู่มือการค้าการลงทุน

 

 

1.RUSSIA

 

 

2.MYANMAR

 

 

3.MALAYSIA

 

4.CAMBODIA