นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี : Stronger Together ณ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ทั้งในระดับนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศสามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพร่วมกันให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญสู่เมียนมา มีการต่อยอดทางธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดศูนย์กลางด้านอัญมณี การเป็นต้นแบบศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งมีการบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบาย Two Countries, One Destination

 
ในช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี : Stronger Together โดยในงานได้มีการหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังของเมียนมา ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากรระหว่างกัน ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เช่น ที่ด่านแม่แจ๊ะ รัฐคะยา ตรงกันข้ามกับด่านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-เมียนมา ด้านเมียวดีกับแม่สอด จ.ตาก ท่าขี้เหล็กกับแม่สาย จ.เชียงราย เกาะสองกับ จ.ระนอง การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D) การดำเนินพิธีการศุลกากร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection :SSI) โดยจะดำเนินการเมื่อสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 แล้วเสร็จ รวมทั้งได้ผลักดันการใช้เงินบาท-เงินจ๊าด ในการแลกเปลี่ยนค้าขายอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
 
ด้านการประชุมภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของทั้งไทยและเมียนมาเป็นหัวหน้าคณะหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า การสนับสนุนการจัดตั้ง Single Stop Inspection การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีศุลกากร (Form D) ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแม่สอด-เมียวดี ความร่วมมือด้านอัญมณีระหว่างภาคเอกชนไทย-เมียนมา การจัดมหกรรมการค้าชายแดน มีสินค้าของทั้งผู้ประกอบการไทยและเมียนมามาจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าอัญมณี สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มูลค่าการซื้อขายภายในงาน (รวม 5 วัน) ประมาณ 30 ล้านบาท
 
สำหรับธุรกิจบริการขณะนี้มีนักลงทุนไทยได้ลงทุนในกิจการโรงพยาบาล เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และมีโครงการสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ จะสร้างเสร็จในปี 2561 นี้ ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการครบถ้วนแล้วจะเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์เฉพาะระบบ อย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ชายแดน ซึ่งทั้งไทยและเมียนมาเห็นพ้องกันว่าธุรกิจบริการเป็นสาขาที่ยังมีโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก
 
"การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ทางด่านแม่สอด จังหวัดตากมีมูลค่าปีละกว่า 80,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 43 ของมูลค่าชายแดนรวมระหว่างไทย-เมียนมา นับเป็นด่านที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมตะวันตก สู่ตะวันออก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมเมียนมาผ่านไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พิษณุโลก มุกดาหาร ไปสู่ สปป.ลาว ที่สะหวันนะเขตเข้าสู่เว้ ดานัง ประเทศเวียดนาม ออกสู่ทะเลไปยังตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง”
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
 
News image

ลาวเข็ดไม่หาย.. ให้โอกาสนักลงทุนจีนเข้าทำเกษตรอีกครั้งแต่ต้องสัญญาไม่ปลูกกล้วย

News image

เวียดนามเจ็กอั้กต้องอพยพคน 15,000 จากไซต์ สนามบินใหม่งบบานราคาที่ดินพุ่งพรวด 70% ชั่วข้ามคืน

News image

อุตสาหกรรมรังนกพม่าบูมตลาดจีนรับไม่อั้นทำที่ดินราคาพุ่ง

News image

จีนจ่อซื้อไก่แช่แข็ง-พริกขี้หนู ผ่านด่านเชียงแสน-กวนเหล่ย

News image

“ฮุนเซน” คุยนักท่องเที่ยวเยือนเขมรเพิ่มขึ้น ตั้งเป้า 7 ล้านคน ปี 2563

News image

เวียดนามฟรีวีซ่ารับการมาเยือนผู้นำสาธารณรัฐเช็ก กระตุ้นท่องเที่ยว

News image

“อาเบะ-ซวนฟุก” เสริมความร่วมมือความมั่นคงทางทะเล เซ็นข้อตกลงอีกนับสิบฉบับ

News image

ายกฯ เวียดนามประกาศลงแส้ ขรก.หลังยาวทำงานตามเป้าหมายไม่ได้เจอแน่

News image

โรงงานเหล็กไต้หวันในเวียดนามกดปุ่มเดินเครื่องผลิตอีกครั้งหลังวิกฤตสารพิษรั่วไหล

News image

ไทย-ลาวจับมือทำยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว

News image

เวียดนามเล็งเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เหนือจดใต้ ลดข้อจำกัดจูงใจนักลงทุน

News image

คณะทำงานประชารัฐชุดส่งเสริม SMEs เตรียมแผนการจัดงาน ASEAN SME Shift Up 2017 : CONNECTION ชูการสร้างเ

News image

อาคารผู้โดยสารสนามบินด่าหนังหลังใหม่ ThaiAirAsia บินประเดิมต้นเดือนหน้า

News image

ไทยหวังผลขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยร่วมอาเซียนเร่งเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนภูมิภาค

News image

เวียดนามขายทิ้งโบอิ้งเขมร จอดลืม 10 ปีที่สนามบินฮานอยไม่มีเงินจ่าย $6 แสน

News image

“ฮุนเซน” คุยผู้นำจีน “หลี่ เค่อเฉียง” กระตุ้นความร่วมมือตั้งเป้าการค้า $6,000 ล้าน

News image

ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ณ กรุงปักกิ่ง

News image

กรมเจ้าท่าชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

News image

6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมถกร่างแผนยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยฯ

News image

ธุรกิจเวียดนาม พุ่งโฆษณาโซเชียลมีเดีย

News image

ธนาคารกลางพม่าปัดข่าวลือธนาคารเอกชนล้มละลายสะพัดโลกออนไลน์

News image

แรงงานเขมรเดินขบวนวันแรงงานกลางพนมเปญร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

News image

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ “การค้า การลงทุนและท่องเที่ยว” ใกล้ชิด

News image

“ฮุนเซน” หารือผู้นำเวียดนาม เซ็น MoU สร้างทางด่วนเชื่อมพนมเปญ-ฮานอย

News image

“ซูจี” ย้ำเร่งพัฒนาระบบขนส่ง-ไฟฟ้า ช่วยดึงดูดลงทุนจากต่างชาติ

News image

ฮุนเซน-เหวียนซวนฟุก เปิดสะพานพรมแดนแห่งใหม่เชื่อมพนมเปญ-ภาคใต้เวียดนาม

News image

ไทยและรัสเซียกระชับความสัมพันธ์ เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุน ผลักดันมูลค่าการค้าเพิ่ม 5 เท่าภายในปี

News image

แท็กซี่เจ้าถิ่นในเวียดนามโอด Uber, Grab ทำกำไรหดหาย

News image

หน้าแรกผู้จัดการ Online | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขมรจี้เลิกกฎเหล็ก! เริ่มกลับมาซื้อสินค้า “ช่องสายต

News image

เปิดแผนลงทุนสนามบินเชื่อมภูมิภาค

News image

ทำเลยุทธศาสตร์ เมียนมา ประตูสู่ตะวันตกอาเซียน

News image

ก.สธ จับมือ ก.ท่องเที่ยวฯ พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน 5 ด้าน ในปี 2560

News image

รัฐเร่งพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประตูสู่เอเชียของนักลงทุน

News image

รัฐฉานพร้อมส่งเสริมการค้าการลงทุนกับไทย

News image

อนุญาตแรงงาน 3 ชาติกลับฉลองสงกรานต์ถึงสิ้นเดือน พ้น 30 เม.ย.ห้ามเข้า!

News image

แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านฉลองสงกรานต์ต้องขอหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน

News image

ไทย - กัมพูชา กระชับสัมพันธ์กลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)

News image

กรมทางหลวงเร่งโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ทุ่ม 2 หมื่นล้าน...

News image

กรมทางหลวง คาดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 สามารถเปิดเต็มรูปแบบในปี 2562

News image

จ.สุรินทร์-จ.อุดรมีชัย กัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 640 ล้านบาท