นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) หรือประเทศหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะขยายการเข้าถึงตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยและมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศ GMS มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เปรียบในการเป็นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก และมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในสินค้าหลายชนิด 

 
ล่าสุด ได้มีการจัดประชุมสำหรับจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าฯ ร่วมกัน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากผู้แทนจากประเทศสมาชิก GMS โดยจะเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Agriculture Minister Meeting) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเดือนกันยายน 2560 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
 
1) นโยบายและกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า และการลงทุนในห่วงโซ่คุณค่าฯ         
2) โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งสำหรับห่วงโซ่คุณค่าฯ แบบบูรณาการทั้งภูมิภาค           
3) ระบบการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าฯ และ            
4) การพัฒนาตราสินค้าและช่องทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ GMS เป็นผู้นำของโลกในห่วงโซ่คุณค่าฯ          
 
ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้ประเทศสมาชิก GMS มีแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฯ ของอนุภาคที่ชัดเจน ตั้งแต่การผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ การแปรรูป การตลาด การจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในประเทศ ตลาดภายในภูมิภาค และตลาดโลก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศหรือนุภาคควรพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม เพื่อให้ประเทศ GMS เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าด้านนี้และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ประเทศอนุภาคและภูมิภาค ทั้งนี้ หากร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และมีการรับรองแล้ว คาดว่าจะมีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนด้วยงบประมาณมากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 


ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
News image

ปลาหมอยักษ์หนัก 105 กก.จากทะเลอ่าวไทย บินไปร้านอาหารเปิบพิสดารในฮานอย

News image

ยอดดับน้ำท่วม-ดินถล่มในเวียดนามจากอิทธิพลดีเปรสชันเพิ่มเป็น 68 ราย

News image

ศาลอินเดียสั่งห้ามมีเซ็กส์กับภรรยาอายุต่ำกว่า 18 ปี

News image

ชาวพม่าต่างศาสนาหลายหมื่นชุมนุมหนุนรัฐบาลซูจีแก้วิกฤตในยะไข่

News image

ไทยนำโด่งเข้าชมเจดีย์ชเวดากองพม่า 9 เดือนแรกของปี 60

News image

ไทยและสหรัฐฯยืนยันในความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติ

News image

ฝ่ายค้านเขมรร้องต่างชาติคว่ำบาตร-ระงับความช่วยเหลือรัฐบาลฮุนเซน

News image

"หม้อไฟใหญ่" ใกล้จริง ลาวเซ็นสัญญา 3 ฝ่ายส่งไฟฟ้าผ่านไทยขายมาเลเซียปีหน้า

News image

ต่างชาติวิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดยักษ์รัฐยะไข่ อาจอยู่เบื้องหลังท่าทีจีนหนุนพม่าปราบโรฮิงญา

News image

เขมรกางแผนฟื้นป่าสำหรับเสือ นำลายพาดกลอนจากอินเดียปล่อยเขตอนุรักษ์ฯ มณฑลคีรี

News image

6 เดือนดีเลย์ 14,000 เที่ยวบิน เวียดนามเอือมออกกฎ 2 ชั่วโมงต้องแจกน้ำ 3 ชั่วโมงอาหาร 6 ชั่วโมงโรงแรม

News image

ขับรถจากไทยไปด่าหนัง-เวียดนามง่ายขึ้น กำลังจะมีสะพานแห่งใหม่เชื่อมอนุภูมิภาค

News image

‘ซูจี’ไม่หวั่นถูกประชาคมโลกตรวจสอบ

News image

“แอนเจลินา โจลี” ร่วมวงประณามการใช้ความรุนแรงต่อโรฮิงญาในพม่า

News image

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐ

News image

รัฐมนตรี RCEP ร่วมถกหวังเป้าหมายสำเร็จปลายปีนี้

News image

นครโฮจิมินห์ล้มโครงการรถ BRT ผลการศึกษาพบผู้คนไม่นิยม

News image

เวียดนามเซ็นข้อตกลงอียิปต์ 9 ฉบับ เล็งเพิ่มมูลค่าการค้า $1,000 ล้าน

News image

ไทย-รัสเซีย ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี

News image

เศรษฐกิจจีน-เวียดนามโตวันโตคืน

News image

“ฮุนเซน” ทำทุกอย่างกระทั่งรีดผ้าขอคะแนนเสียงสาวโรงงาน คุยวางแผนปรับเงินเดือนให้ทุกปี

News image

สหประชาชาติชี้พม่าละเมิดสิทธิโรฮิงญาหลายสิบปียิ่งโหมกระพือความรุนแรงในยะไข่

News image

บังกลาเทศไม่รับ.. ผลักดันโรฮิงญาหนีตายกลับสมรภูมิรัฐยะไข่

News image

ไข่มุกสีทองหมู่เกาะมะริดอร่ามงามจับตา ประมูลปีนี้พม่ารวยอีก 100 ล้าน

News image

“กัมพูชารายวัน” ไม่สนถูกปิด เดินหน้าพิมพ์จำหน่ายหลังรัฐบาลเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 10 ปี

News image

ผู้นำเวียดนามเรียกร้องให้ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้มงวดขึ้น

News image

พบลูกโลมาอิรวดีอีก 2 ตัวในแม่น้ำโขงกัมพูชา

News image

กัมพูชาฝึกภาษา-ทักษะแม่บ้านส่งแรงงานทำงานฮ่องกงชุดแรกปลายปีนี้

News image

งาน TILOG–LOGISTIX 2017 ส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ไทย

News image

ก.แรงงานร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT รับรองปฏิญญาวางระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ประเทศเวียดนาม

News image

กัมพูชาขอญี่ปุ่นช่วยลงทุนรถไฟฟ้า $800 ล้าน เชื่อมพนมเปญ-สนามบิน

News image

ภาคเหนือเวียดนามสาหัส ฝนกระหน่ำน้ำท่วมฉับพลันตาย-สูญหายกว่า 30 คน

News image

บังกลาเทศเซ็นข้อตกลงสั่งซื้อข้าวกัมพูชาล็อตใหญ่ 1 ล้านตัน

News image

“ฮุนเซน” ฉุนสั่งปิดองค์กรต่างชาติเหตุดูหมิ่นประเทศกรณีค้ากามเด็ก

News image

น้ำท่วมฉับพลันทางตอนเหนือพม่า คนนับแสนอพยพหาที่ปลอดภัย

News image

ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นขายดีจริงๆ 6 เดือนแรก เวียดส่งออกได้มากขึ้นเกือบ 300%

News image

ปราสาทสมโบร์ไพรกุก" กระตุ้นการท่องเที่ยวกัมพูชา

News image

พม่าส่งออกหยกไตรมาสแรกกวาดรายได้ $23 ล้าน

News image

เกษตรกรเมืองมัณฑะเลย์รวมตัวประท้วงเข้าวันที่ 7 ร้องรัฐคืนที่ทำกินที่ถูกยึด

News image

เวียดนามวางแผนเน้นส่งออกข้าวคุณภาพสูง เริ่มลดชนิดผสมเม็ดหัก 15%