รัฐมนตรีทั้ง 16 ประเทศ เข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หวังเร่งผลักดันให้สามารถได้ข้อสรุปโดยเร็ว

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาของไทยเปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายทีมไทยทำงานเจรจาเชิงรุกร่วมกับสมาชิกอาเซียนเร่งจัดทำ RCEP ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว หวังผลขยายตลาดสินค้าไทยทั่วภูมิภาคโดยเร็ว โดยได้มอบหมายให้นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จะทำให้การเจรจาสำเร็จได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว และคณะกรรมการเจรจาการค้า (Trade Negotiation Committee: TNC) จะได้นำนโยบายที่ได้จากการประชุมฯ ไปหารือด้านเทคนิคในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 19 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อไป

 

นายรณรงค์ กล่าวถึงผลการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าการเจรจารอบมะนิลามีความคืบหน้าค่อนข้างมาก โดยล่าสุดประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติมทั้งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และสินค้าอาหารแปรรูป เช่น ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก สิ่งทอ อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ปลาปรุงแต่ง น้ำตาลจากอ้อย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผักและผลไม้กระป๋อง สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม เป็นต้น ส่วนการค้าบริการและการลงทุนมีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดและเงื่อนไขด้านกฎหมาย เช่น การลงทุนด้านการผลิต คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ขนส่ง ก่อสร้าง สุขภาพ การสื่อสาร ค้าส่งค้าปลีก ท่องเที่ยวและพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งได้เริ่มมีการเจรจาบทการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ซึ่งครอบคลุมการเดินทางของนักธุรกิจ นักลงทุน และวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ กระบวนการเจรจาดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้สมาชิกร่วมกันประเมินระดับการเปิดเสรีของความตกลง RCEP เพื่อมุ่งไปสู่ขั้นตอนการเจรจาที่เข้มข้นมากขึ้น

 

"RCEP มิได้เป็นเพียงการเปิดตลาดด้านสินค้า บริการและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีข้อตกลงในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วย โดยที่ผ่านมามีการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ตกลงให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม 2 คณะ คือ คณะทำงานย่อยด้านมาตรการเยียวยาทางการค้า และคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ”

 

นายรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยเล็งเห็นประโยชน์ในการขยายตลาดสินค้าไทยไปยังประเทศสมาชิกที่ปัจจุบันหลายประเทศยังมีกำแพงภาษีสูง โดยประเทศสมาชิก RCEP ต้องลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าให้เป็นศูนย์หรือน้อยที่สุด ทั้งนี้ ปัจจุบันกำแพงภาษีในบางประเทศอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะกับสินค้าเกษตร และหากการเจรจาสำเร็จจะทำให้สินค้าของไทยเข้าสู่ตลาดดังกล่าวด้วยอัตราภาษีที่ต่ำอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสการขยายตลาดให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป อีกทั้งการเจรจาความตกลง RCEP ยังเป็นความคาดหวังของสมาชิกในการขยายการค้าและการลงทุนทั้งในภูมิภาคสมาชิก RCEP และในประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับสมาชิก RCEP ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าในหลายประเทศ ที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตน 

 

 

 

ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
News image

ลาวเข็ดไม่หาย.. ให้โอกาสนักลงทุนจีนเข้าทำเกษตรอีกครั้งแต่ต้องสัญญาไม่ปลูกกล้วย

News image

เวียดนามเจ็กอั้กต้องอพยพคน 15,000 จากไซต์ สนามบินใหม่งบบานราคาที่ดินพุ่งพรวด 70% ชั่วข้ามคืน

News image

อุตสาหกรรมรังนกพม่าบูมตลาดจีนรับไม่อั้นทำที่ดินราคาพุ่ง

News image

จีนจ่อซื้อไก่แช่แข็ง-พริกขี้หนู ผ่านด่านเชียงแสน-กวนเหล่ย

News image

“ฮุนเซน” คุยนักท่องเที่ยวเยือนเขมรเพิ่มขึ้น ตั้งเป้า 7 ล้านคน ปี 2563

News image

เวียดนามฟรีวีซ่ารับการมาเยือนผู้นำสาธารณรัฐเช็ก กระตุ้นท่องเที่ยว

News image

“อาเบะ-ซวนฟุก” เสริมความร่วมมือความมั่นคงทางทะเล เซ็นข้อตกลงอีกนับสิบฉบับ

News image

ายกฯ เวียดนามประกาศลงแส้ ขรก.หลังยาวทำงานตามเป้าหมายไม่ได้เจอแน่

News image

โรงงานเหล็กไต้หวันในเวียดนามกดปุ่มเดินเครื่องผลิตอีกครั้งหลังวิกฤตสารพิษรั่วไหล

News image

ไทย-ลาวจับมือทำยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระยะยาว

News image

เวียดนามเล็งเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง เหนือจดใต้ ลดข้อจำกัดจูงใจนักลงทุน

News image

คณะทำงานประชารัฐชุดส่งเสริม SMEs เตรียมแผนการจัดงาน ASEAN SME Shift Up 2017 : CONNECTION ชูการสร้างเ

News image

อาคารผู้โดยสารสนามบินด่าหนังหลังใหม่ ThaiAirAsia บินประเดิมต้นเดือนหน้า

News image

ไทยหวังผลขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยร่วมอาเซียนเร่งเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนภูมิภาค

News image

เวียดนามขายทิ้งโบอิ้งเขมร จอดลืม 10 ปีที่สนามบินฮานอยไม่มีเงินจ่าย $6 แสน

News image

“ฮุนเซน” คุยผู้นำจีน “หลี่ เค่อเฉียง” กระตุ้นความร่วมมือตั้งเป้าการค้า $6,000 ล้าน

News image

ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ณ กรุงปักกิ่ง

News image

กรมเจ้าท่าชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

News image

6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมถกร่างแผนยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยฯ

News image

ธุรกิจเวียดนาม พุ่งโฆษณาโซเชียลมีเดีย

News image

ธนาคารกลางพม่าปัดข่าวลือธนาคารเอกชนล้มละลายสะพัดโลกออนไลน์

News image

แรงงานเขมรเดินขบวนวันแรงงานกลางพนมเปญร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

News image

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ “การค้า การลงทุนและท่องเที่ยว” ใกล้ชิด

News image

“ฮุนเซน” หารือผู้นำเวียดนาม เซ็น MoU สร้างทางด่วนเชื่อมพนมเปญ-ฮานอย

News image

“ซูจี” ย้ำเร่งพัฒนาระบบขนส่ง-ไฟฟ้า ช่วยดึงดูดลงทุนจากต่างชาติ

News image

ฮุนเซน-เหวียนซวนฟุก เปิดสะพานพรมแดนแห่งใหม่เชื่อมพนมเปญ-ภาคใต้เวียดนาม

News image

ไทยและรัสเซียกระชับความสัมพันธ์ เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุน ผลักดันมูลค่าการค้าเพิ่ม 5 เท่าภายในปี

News image

แท็กซี่เจ้าถิ่นในเวียดนามโอด Uber, Grab ทำกำไรหดหาย

News image

หน้าแรกผู้จัดการ Online | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขมรจี้เลิกกฎเหล็ก! เริ่มกลับมาซื้อสินค้า “ช่องสายต

News image

เปิดแผนลงทุนสนามบินเชื่อมภูมิภาค

News image

ทำเลยุทธศาสตร์ เมียนมา ประตูสู่ตะวันตกอาเซียน

News image

ก.สธ จับมือ ก.ท่องเที่ยวฯ พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน 5 ด้าน ในปี 2560

News image

รัฐเร่งพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประตูสู่เอเชียของนักลงทุน

News image

รัฐฉานพร้อมส่งเสริมการค้าการลงทุนกับไทย

News image

อนุญาตแรงงาน 3 ชาติกลับฉลองสงกรานต์ถึงสิ้นเดือน พ้น 30 เม.ย.ห้ามเข้า!

News image

แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับบ้านฉลองสงกรานต์ต้องขอหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางาน

News image

ไทย - กัมพูชา กระชับสัมพันธ์กลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)

News image

กรมทางหลวงเร่งโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ทุ่ม 2 หมื่นล้าน...

News image

กรมทางหลวง คาดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 สามารถเปิดเต็มรูปแบบในปี 2562

News image

จ.สุรินทร์-จ.อุดรมีชัย กัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 640 ล้านบาท