วันที่ 27 พ.ย.2552 ฝุ่นคละคลุง บนทางหลวงสาย 1A ต่อขยาย จากนครเกิ่นเทอ ผ่าน จ.หวีง ลอง เตี่ยนซยาง กับ จ.ลองอาน ไปยังนครโฮจิมินห์ เป็นทางหลวงสายหลักเพียงสายเดียว ซึ่งในขณะนั้นยังสร้างไม่เสร็จ และ ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการ แต่ปัจจุบันยิ่งย่ำแย่หนักกว่าเดิม เนื่องจากยวดยานมากขึ้น เกิดเมืองบริวารใหม่ๆ มากมายตามรายทาง รถไฟความเร็งสูงอาจจะเป็นคำตอบ เพราะขนทั้งคนและสินค้าไปยังท่าเรือไซ่ง่อน. -- ภาพโดย วุฒิพงษ์ หลักคำ-บุญญะสาร.

 
        
MGRออนไลน์ -- ทางการนครโฮจิมินห์ กับ 4 จังหวัดเขตที่ราบปปากแม่น้ำโขง และ นครเกิ่้นเทอ ได้เห็นพ้องกันที่จะฟื้นโครงการรก่อสร้าง ระบบรถไฟความเร็วสูง สายใต้ขึ้นมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง และ จะเสนอขออนุมัตินายกรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ โดยใช้เงินกู้จากแคนาดา การริเริ่มครั้งใหม่ ได้ทำรถไฟความเร็วสูงในเวียดนาม กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังจากเงียบหายไป นับตั้งแต่โครงการมูลค่าหลายแสนล้าน เมื่อหลายปีก่อนต้องพับไป หลังจากรัฐสภาโหวตลงมติไม่เห็นชอบ ในช่วงปีที่หนี้สินของประเทศ อยู่ในระดับสูงมาก 
       
       ต่างไปจากเมื่อ 7-8 ปีก่อน ซึ่งเป็นความริเริ่มของรัฐบาล ที่จะสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงกว่า 1,700 กิโลเมตร เชื่อมกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ และ เวลาต่อมาได้พ่วงอีกช่วงหนึ่ง คือ โฮจิมินห์-เกิ่นเทอ เข้าไปด้วย ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง จากเหนือลงใต้ จาก 30-32 ชั่วโมงในปัจจุบัน เหลือ 7-8 ชั่วโมงเศษเท่านั้่น
       
       "ที่ประชุมเห็นพ้องกัน ที่จะต้องดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายโฮจิมินห์-เกิ่นเทอต่ไป" จิถึกแจ๋ (เยาวชนปัญญาชน) ออนไลน์ รายงานอ้างการแถลง โดยนายเหวียนแถ่งฟอม (Nguyen Thnah Phong) ประธานคณะกรรมการประชาชน (ผู้ว่าราชการ) นครโฮจิมินห์ อันเป็นผลจากการประชุมหารือ ร่วมกับคณะบริหารจาก จ.ลองอาน (Long An) เตี่ยนซยาง (Tien Giang) โด่งท้าป (Dong Thap) จ.หวีงลอง (Vinh Long) กับนครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเขตที่ทราบปากแม่น้ำโขง
       
       ตามแผนการที่มีอยู่แล้วนั้น รถไฟความเร็วสูงโฮจิมินห์-เกิ่นเทอ มีระยะทางเพียง 130 กิโลเมตร เป็นรางกว้าง 1.435 เมตร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 3,600 ล้านดอลลาร์ ออกแบบให้แล่นด้วยความเร็ว 200 กม./ชม. สำหรับขบวนรถโดยสาร และ ช้ากว่านั้นสำหรับขบวนบรรทุกสินค้าน
       
       ทำไมจึงต้องมีรถไฟความเร็วสูงสายใต้?
       
       การศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิทยาศาสคตร์และเทคโนโลยีภาคใต้ เขตที่ราบปากแม่น้ำโขง ตั้งแต่ใต้โฮจิมินห์ลงไป ยังคงเป็นเขตที่พัฒนาน้อยที่สุดของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นอู่ข้าวใหญ่ ซึ่งข้าวส่งออกราว 40% ไปจากเขตที่ราบใหญ่นี้ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หลากหลายแขนงได้ขยายตัวลงสู่ตอนใต้ของประเทศ เกิดมีสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ผุดขึ้นมาหลายสิบแห่ง เกิดจากการจ้างงานนับหมื่นนับแสนตำแหน่ง ในช่วง 10 ปีมานี้
       
       ปัจจุบันตามเส้เนทาง จากโฮจิมินห์ ลงสู่ 4 จังหวัด เต็มไปด้วยโรงงานใหญ่น้อย ซึ่งทำให้เขตที่ราบปากแม่น้ำโขง กลายเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรม และ เป็นเขตการลงทุนใหม่ แต่ยังไม่มีระบบคมนาสคมขนส่งที่ดีพอรองรับ ยังไม่มีเส้นทางอื่นที่จะนำสินค้าส่งออก ไปยังท่าเรือน้ำลึกเติ่นก๋าง-ก๋ายแหม็บ ได้ แต่จะต้องขนไปลงเรือฟีดเดอร์ที่ท่าเรือไซ่ง่อนอีกต่อหนึ่ง
       
       การขนส่งระบบรางนั้นสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ยังมีต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุดอีกด้วย
 
 
สถานีรถไฟไซ่ง่อน ในท้องที่เขต 3 วันข้างหน้าที่นี่อาจจะเป็นสถานีใหญ่กว่านี้ สำหรับรถไฟความเร็วสูง โฮจิมินห์-เกิ่นเทอ.
 
       
 
 
       
       ธรรมชาติของเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง ที่เต็มไปด้วยระบบลำน้ำลำธาร กับคูคลองชลประทานนั้่น ได้ทำให้นิยมไปมาหาสู่กันโดยทางเรือ จนเป็นความเคยชิน แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันที หากจะต้องเดินทางออกจากพื้นที่ ขึ้นเหนือ
       
       เวียดนามเพิ่้งเปิดใช้ทางหลวงสาย 1A ช่วงต่อขยาย จากโฮจิมินห์ ลงไปจนถึงนครเกิ่นเทอ เมื่อปี 2554 ก่อนหน้านั้น 1 ปี ได้เปิดใช้สะพานเกิ่นเทอข้ามแม่น้ำเหิ่ว (แม่น้ำโขง) ทำให้สองนครใหญ่แห่งภาคใต้ สามารถเชื่อมต่อถึงกันทางบกได้โดยตรง เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สงครามเวียดนามยุติลง
       
       อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตที่ราบปากแม่น้ำ ทำให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีรถยวดยานแล่นบนทางหลวงสายหลัก เพียงสายเดียว มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำให้ผิวจราจรน้อยลง และ ยวดยานไม่สามารถทำความเร็วได้
       
       กระทรวงขนส่งกำลังจะตัดถนนอีกสายหนึ่ง ระยะทาง 100 กม. จากนครโฮจิมินห์ ไปยัง อ.ก๋ายแบ่ เพื่ออ้อม จ.เตี่ยนซยาง ไปยัง จ.หวีงลอง กับนครเกิ่นเทอ เป็นการระบายความแออัดคับคั่ง ของทางหลวง 1A ส่วนต่อขยายในปัจจุบัน
       
       ตามรายงานของจิถึกแจ๋ ทางรถไฟความเร็วสูงสายใต้ จะมีสถานีจอดเพียง 10 แห่ง แต่ทุกแห่งล้วนเป็นจุดสำคัญในแต่ละจังหวัด เป็นจุดที่เต็มไปด้วยเมืองใหม่ ชุมชนใหม่ๆ รายล้อม อันเป็นผลจากการขยายการลงทุนลงใต้ ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นประโยชน์ทั้งในการ "ขนคน" และ "ขนของ" หรือ ขนส่งสินค้านั่นเอง
       
       ด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลแคนาดา กลุ่มมอร์ฟันด์ (Morfund Financial Inc) แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ได้เสนอเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อโครงการนี้ รวมทั้งกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งจากเกาหลีด้วย
       
       ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวอีกว่า หากรีบดำเนินการ และ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในปีนี้ การเตรียมการก่อสร้างก็สามารถจะเริ่ม ได้จริงๆ ตั้งแต่ต้นปีหน้า และ ทันเปิดใช้ในปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า. 
 
 
 
 
 
 
News image

ชาวนาพม่ายุคใหม่เปิดประตูสู่ดิจิตอลสู้ศัตรูพืชผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน

News image

เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยหารือลู่ทางการค้ากับพ่อเมืองมุกดาหาร

News image

ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำสุดคึกคัก ชาวกัมพูชาแห่ข้ามแดนซื้อสินค้า

News image

“ฮุนเซน” วางแผนสร้างสนามบินนานาชาติเพิ่ม 2 แห่งรองรับนักท่องเที่ยว

News image

กองทัพเมียนมายอมรับทหารพัวพันการสังหารโรฮิงญา

News image

องค์กรสิ่งแวดล้อมชี้แผนผุดเขื่อนในจีนกระทบปลายน้ำโขง ชาวบ้านโอดปลาลดทุกปี

News image

เวียดนามตั้งศูนย์บัญชาการไซเบอร์สเปซ ปกป้องอธิปไตยชาติ

News image

กลุ่มก่อความไม่สงบในพม่าบอกไร้ทางเลือกจำเป็นต้องจับอาวุธสู้ปกป้องโรฮิงญา

News image

“ฮุนเซน” ยึดเก้าอี้แน่นบอกขออยู่ต่ออีกอย่างน้อย 10 ปี

News image

อินเดียให้พม่า $25 ล้าน พัฒนารัฐยะไข่รับผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับประเทศ

News image

ตึกแฝด “แคนลาว” ผุดกลางแม่โขง ศิวิไลซ์หรือหายนะ?

News image

ฮิวแมนไรท์เผยพม่ายังเผาหมู่บ้านโรฮิงญาไม่หยุดแม้ลงนามส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ

News image

เวียดนามปรับโรงงานเหล็กไต้หวันรอบ 2 แอบฝังกลบของเสียอันตราย

News image

พม่าไฟเขียวผุดโรงแรมหรูบนอาคารสำนักงานใหญ่รถไฟย่างกุ้ง

News image

ไฟไหม้อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ลาวเสียหาย ยังไม่ทราบสาเหตุ

News image

เวียงจันทน์กวาดขอทานอีก 300 ยอมรับแก้ไม่ตก ไล่จับมา 10 ปีเดี๋ยวนี้ยังจับ

News image

โป๊ปฟรานซิสเลี่ยงใช้คำโรฮิงญาสร้างความขัดแย้ง ร้องพม่าเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อสันติภาพ

News image

พม่า-บังกลาเทศตกลงให้ UNHCR ช่วยเหลือส่งกลับผู้ลี้ภัย

News image

รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ประณามพม่า “กวาดล้างชาติพันธุ์” โรฮิงญา

News image

เวียดนามปรับเพิ่มเป้าหมายส่งออกข้าวปีนี้เป็น 5.6 ล้านตัน หลังได้สัญญาซื้อขายเพิ่ม

News image

ศาลกัมพูชาตัดสินยุบพรรคฝ่ายค้าน

News image

“ทรัมป์” คุยผู้นำเวียดนามเสนอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททะเลจีนใต้

News image

ยอดดับจากอิทธิพลไต้ฝุ่นดอมเรยในเวียดนามยังเพิ่มไม่หยุด อ่างเก็บน้ำหลายแห่งใกล้ล้น

News image

'อาเซอร์ไบจาน - ตุรกี - จอร์เจีย' เปิดรางรถไฟสายไหมยุคใหม่ เชื่อมยุโรปกับจีน

News image

วิกฤติโรฮิงญารัฐยะไข่กระทบท่องเที่ยวพม่าต่างชาติวิตกความปลอดภัย

News image

​กัมพูชาเตรียมเก็บค่าถุงพลาสติกเวลาซื้อของ

News image

กลุ่ม CITIC ยักษ์ใหญ่จีนยอมลดหุ้นท่าเรือยุทธศาสตร์ยะไข่ในพม่า หลังเจอกระแสผวาอิทธิพลปักกิ่ง

News image

ปลาหมอยักษ์หนัก 105 กก.จากทะเลอ่าวไทย บินไปร้านอาหารเปิบพิสดารในฮานอย

News image

ยอดดับน้ำท่วม-ดินถล่มในเวียดนามจากอิทธิพลดีเปรสชันเพิ่มเป็น 68 ราย

News image

ศาลอินเดียสั่งห้ามมีเซ็กส์กับภรรยาอายุต่ำกว่า 18 ปี

News image

ชาวพม่าต่างศาสนาหลายหมื่นชุมนุมหนุนรัฐบาลซูจีแก้วิกฤตในยะไข่

News image

ไทยนำโด่งเข้าชมเจดีย์ชเวดากองพม่า 9 เดือนแรกของปี 60

News image

ไทยและสหรัฐฯยืนยันในความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติ

News image

ฝ่ายค้านเขมรร้องต่างชาติคว่ำบาตร-ระงับความช่วยเหลือรัฐบาลฮุนเซน

News image

"หม้อไฟใหญ่" ใกล้จริง ลาวเซ็นสัญญา 3 ฝ่ายส่งไฟฟ้าผ่านไทยขายมาเลเซียปีหน้า

News image

ต่างชาติวิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดยักษ์รัฐยะไข่ อาจอยู่เบื้องหลังท่าทีจีนหนุนพม่าปราบโรฮิงญา

News image

เขมรกางแผนฟื้นป่าสำหรับเสือ นำลายพาดกลอนจากอินเดียปล่อยเขตอนุรักษ์ฯ มณฑลคีรี

News image

6 เดือนดีเลย์ 14,000 เที่ยวบิน เวียดนามเอือมออกกฎ 2 ชั่วโมงต้องแจกน้ำ 3 ชั่วโมงอาหาร 6 ชั่วโมงโรงแรม

News image

ขับรถจากไทยไปด่าหนัง-เวียดนามง่ายขึ้น กำลังจะมีสะพานแห่งใหม่เชื่อมอนุภูมิภาค

News image

‘ซูจี’ไม่หวั่นถูกประชาคมโลกตรวจสอบ