กระทรวงพาณิชย์ประกาศทำงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ ขับเคลื่อนความเป็นฮับของเกษตรอินทรีย์ในภาคอีสาน ซึ่งมีผลิตผลจำนวนมาก ด้านผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทอง เตรียมพื้นที่รองรับอีก ๕๐ ไร่ คาดแล้วเสร็จปี ๒๕๖๑

          การกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้พาณิชย์ภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค การดูแลราคาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ และการผลักดันการค้าชายแดน โดยกล่าวว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้น ๒ เรื่องหลัก คือเรื่องการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์และการค้าชายแดน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ใหญ่สุดอยู่ที่ภาคนี้ เราต้อง   ผลักดันให้ภาคนี้เป็นฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้ รวมทั้ง ให้เดินหน้าจัดงานมหกรรมการค้า ในจังหวัดชายแดนที่สำคัญเพื่อให้ลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย” 

          ด้านนางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะพาณิชย์ภาค ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดเผยถึงแผนการทำงานในเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ในการขับเคลื่อนความเป็นฮับของเกษตรอินทรีย์ เพราะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก ถ้าผลักดันให้เกษตรกรปลูกพืชเกษตรที่เป็นอินทรีย์ ก็จะขายได้ราคาดีขึ้น มีตลาดรองรับมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ ตลาดให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เอง ก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ชัดเจน จากการลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และหารือกับผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทองพบว่า ตลาดอุดรเมืองทองเป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกระจายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ อีกทั้งปัจจุบัน มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ของจังหวัด เช่นที่ ต.หนองไฮ อ.เมืองและอ.หนองวังซอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายจังหวัด

          นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ ผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทอง เปิดเผยว่า ตลาดอุดรเมืองทอง ตลาดกลางผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ติดกับถนนนิตโย ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัด อีกทั้งอยู่ใกล้กับโมเดิร์นเทรดที่สำคัญของจังหวัดอีก ๒ แห่ง การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่ง บนพื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ของตลาด มีผู้ค้าส่งกว่า ๙๐๐ แผง มีห้องเย็นเก็บผักผลไม้ของผู้ประกอบการ ๑๐ หลัง จำนวนผู้มาใช้บริการประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน/วัน มีรถเข้ามาซื้อขายและขนส่งสินค้าประมาณ ๔,๐๐๐ คัน/วัน ปริมาณการซื้อขายกว่า ๑,๐๐๐ ตัน/วัน มีเงินหมุนเวียนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท/วัน ซึ่งตลาดเองได้มีการให้บริการเครื่องตรวจสอบสารตกค้างในผักผลไม้ มีตาชั่งกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้บริโภคด้วย

          “จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการริเริ่มเพื่อจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่ที่เหลือของตลาดเดิมอีกกว่า ๕๐ ไร่ ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ให้มีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจนได้ราคาสูงกว่าการซื้อขายพืชผักปกติกว่า ๒๐-๓๐% โดยคาดว่าตลาดผู้บริโภคหลักคือโรงแรม ร้านอาหารสุขภาพ เป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพ ซึ่งคาดว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ “อุดรเมืองทอง” จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี ๒๕๖๑” นายณณชัย กล่าว

          นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับผู้บริหารตลาดอุดรเมืองทองในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นผลดีกับผู้บริโภคโดยทั่วไป อีกทั้งทำเลของตลาดดังกล่าว สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแวะเวียนมาเยี่ยมชม จับจ่ายใช้สอยเพื่อบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และจะเป็นตลาดในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์แห่งใหม่ต่อไป

          นสพ. โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๔๒๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61