มหาสารคาม - สุดยอด...ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ปีเดียวยอดขายพุ่งกว่า 260 ล้านบาท เดินหน้ายกระดับคุณภาพ การออกแบบและการตลาดสู่สากล โดยทุ่มงบปี 60 อีกว่า 1.4 ล้านบาท พัฒนาทั้งกระบวนการ

       

       นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมากเป็นลายผ้าโบราณของท้องถิ่นอีสาน ซึ่งมีการทอใช้กันมากในจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น ทางจังหวัดจึงกำหนดให้เป็น “ลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม” ลายสร้อยดอกหมากเป็นลายที่มีความละเอียดมาก ผู้ที่ทอต้องมีความรู้ในเรื่องลาย มีฝีมือในการมัดและการทอ ถ้าไม่มีความชำนาญ การย้อมสีจะไม่สม่ำเสมอกัน ทำให้ลายผ้าผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ ยังต้องใช้ระยะเวลาในการทอนาน เป็นสาเหตุให้ชาวบ้านไม่นิยมทอผ้าลาย “สร้อยดอกหมาก”

       

       จนกระทั่งทางจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการประกวดผ้าไหมประจำจังหวัดขึ้น ปรากฏว่า ผ้าไหมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น คือ ลายสร้อยดอกหมาก จึงได้เลือกผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเป็นผ้าไหมประจำจังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าลายนี้กันให้มากขึ้น

       

       ส่งผลให้ ณ ขณะนี้ กลุ่มทอผ้าไหมทุกอำเภอของจังหวัดมหาสารคามต่างก็หันมาทอผ้า ไหมลายสร้อยดอกหมากกันมากขึ้น และออกแบบให้มีความทันสมัย สามารถสวมใสได้ทุกวัย

       

       นายเสน่ห์ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามยังได้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 999 กลุ่ม จำนวน 1,414 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา คือ ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก และผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

       

       สำหรับผ้าไหมสร้อยดอกหมากนั้นเป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2559 จังหวัดมหาสารคามมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมของกลุ่ม OTOP จำนวน 165 กลุ่ม มียอดจำหน่ายกว่า 268 ล้านบาท ซึ่งนอกจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะมีรายได้แล้ว ยังส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

       

       รวมไปถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าภายในจังหวัดมหาสารคาม มีรายได้ตามมาด้วย นั่นหมายความว่า การพัฒนากลุ่ม OTOP ประเภทผ้าไหม สามารถกระจายรายได้ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

       

       ต้นน้ำ หมายถึงกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลางน้ำ คือ กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และปลายน้ำ คือ กลุ่มแปรรูปผ้าไหมและร้านตัดเย็บเสื้อผ้า และยังขยายผลไปถึงร้านจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี ร้านจำหน่ายรองเท้า กระเป๋า และ ร้านซักรีด เป็นต้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล กิจกรรมยกระดับผ้าไหมสร้อยดอกหมาก งบประมาณ 1,427,100 บาท โดยกำหนดดำเนินงาน 3 กิจกรรม

       

       ได้แก่ 1. ฝึกอบรมการลอกกาวย้อมสีเส้นไหมแบบปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 2. พัฒนาทักษะแกนนำชุมชนด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม และ 3. การประชาสัมพันธ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

       

       ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดย MGR Online , ผู้จัดการ Online
 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61