ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ผอ.สพม.25 ขอนแก่น นั่งหัวโต๊ะเปิดเวทีประชาพิจารณ์จัดตั้ง “สถาบันนครขอนแก่น” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นหลักสูตรการอาชีพ สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “อัษฎางค์” ย้ำทำทุกขั้นตอนตาม คสช.กำหนด คาดเปิดการเรียนการสอน ป.ตรี-โท ได้ทันปฏิทินการศึกษาอาเซียน ส.ค.ปีนี้

       
       เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 เม.ย. ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 25 หรือ สพม.25 เป็นประธานเปิดการทำประชาพิจารณ์และวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการจัดตั้งสถาบันนครขอนแก่น เพื่อสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบุคลากรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฎิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 โดย มีนักวิชาการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน
       
       นายอัษฎางค์ แสวงการ ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันนครขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานั้นเน้นหนักในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการเรียนการสอนหลักสูตรด้านอาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการ
       
       ซึ่งแผนการจัดตั้งสถาบันนครขอนแกน เป็น 1 ในแนวทางการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบัน
       
       ดังนั้น การที่กลุ่มนักวิชาการ และบุคลากรด้านการศึกษาของ จ.ขอนแก่น รวมทั้งถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสังคมได้พร้อมใจกันเสนอแผนเพื่อขอจัดตั้งสถาบันนครขอนแกน เป็นอีก 1 ทางเลือกในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนำนโยบายของรัฐบาล และ คสช.มากำหนดหลักสูตร
       
       มีการทำประชาพิจารณ์ การลงมติ และการร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรตามข้อกฎหมายที่กำหนด ในระยะเวลา 4 เดือน ทำให้ในขณะนี้คนขอนแก่น และนักวิชาการและผู้ที่สนใจต่างให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
       
       “เราทำประชาพิจารณ์ และวิพากษ์หลักสูตรแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งถือเป็นเวทีสุดท้าย ตามที่ระเบียบ และข้อบังคับกำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน” นายอัษฎางค์ กล่าวและว่า
       
       ขณะนี้ทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายระบุไว้นั้นเราทำอย่าละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนทั้งหมด โดยในเดือน พ.ค.2560 ก็จะสามารถส่งเรื่องขอจัดตั้งสถาบันนครขอนแกนได้ ซึ่งหากผลการพิจารณาในข้อระเบียบต่างๆ นั้นผ่านไปได้ด้วยดี และมีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งขึ้นก็จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทันตามปฏิทินการศึกษาของอาเซียน คือ เดือน ส.ค.ปีนี้
       
       นายอัษฎางค์ กล่าวต่ออีกว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่กำหนดไว้นั้นแยกเป็นระดับปริญญาตรี 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการการจัดการการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
       
       ขณะที่ระดับปริญาโท ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง ซึ่งทุกสาขาที่ขออนุมัติเปิดทำการเรียนการสอนนั้นกำหนดไว้ที่ห้องเรียนละ 80 คน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนคณะอาจารย์ผู้สอนมีการเลือกเฟ้นจากวงการต่างๆ และผู้มีคุณวุฒิ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
       
       นอกจากนี้ ในแผนงานโครงการจะประสานความร่วมมือไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ในการแลกเปลี่ยนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียน และพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่นสู่สถานประกอบการด้านอาชีพที่ตรงต่อความต้องการอีกด้วย
       
       ทั้งนี้ สถาบันนครขอนแก่น ได้เสนอขอจัดตั้งบนเนื้อที่ 130 ไร่ ริม ถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-เลย ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ทั้งหมด 
 
 
 
นายอัษฎางค์ แสวงการ ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันนครขอนแก่น
 
 
โดย MGR Online 

 

 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61