อุบลราชธานี-คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ ล่องเรือสำรวจปัญหาการเกิดสาหร่ายบูม ก่อนเสนอแก้ปัญหาเด็ดขาด โดยขุดลอกลำน้ำเอาตะกอนดินที่ตกค้างมานานหลายสิบปีออกจากหน้าเขื่อน พร้อมให้ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยลดการใช้สารเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้มีค่าอาหารสูงจนเกิดการบูมของสาหร่ายขึ้นมา

       
       วันที่ 26 เม.ย. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ พร้อมส่วนราชการที่เป็นกรรมการ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานชลประทานจังหวัด ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านในอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอนาเยีย เข้าตรวจดูปริมาณน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำบริเวณหน้าเขื่อนลำโดมใหญ่ บ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งตรงจุดนี้ ไม่พบมีสาหร่ายบูมเกิดขึ้น
       
       หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ลงเรือล่องเหนือขึ้นไปตามลำน้ำจากอำเภอพิบูลมังสาหารถึงอำเภอนาเยียเป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร พบคราบสาหร่ายลอยเป็นแผ่นบางๆ กระจายอยู่ตามขอบลำน้ำเป็นจุดๆ แต่มีจำนวนไม่มากคิดเป็น 5%ของลำน้ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเมื่อ 3 วันก่อน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในจังหวัด ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในลำน้ำมากขึ้น และอากาศไม่ร้อนจัดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ตามลำน้ำไม่เกิดสาหร่ายบูมขึ้นแล้ว
       
       ต่อมา คณะกรรมการได้ร่วมประชุมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำลำโดมใหญ่ที่วัดแก่งอำนวยนาราม บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร โดยการหารือของคณะกรรมการมีการวางมาตรการป้องกันสาหร่ายที่จะไหลผ่านการระบายน้ำของเขื่อนลำโดมใหญ่ ซึ่งมีการเปิดประตูระบายน้ำปล่อยน้ำใช้รักษาระบบนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำความสูง 5 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน จากทั้งหมด 4 บาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเลี้ยงปลากระชังของชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำในแม่น้ำมูลจำนวน 79 ราย
       
       ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ประมงได้แจ้งให้ผู้เลี้ยงปลาลากกระชังปลาออกไปอยู่กลางแม่น้ำมูลที่เป็นเขตน้ำลึกไม่ให้เกิดความเสียหาย กระทั่งถึงขณะนี้ ยังไม่พบปลาเลี้ยงในกระชังหรือปลาตามธรรมชาติตาย
       
       ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 18 ล้านบาท ใช้ดูดตะกอนดินที่ไหลมาสะสมรวมกันที่บริเวณหน้าเขื่อนขึ้นไปทางเหนือน้ำเป็นระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมีตะกอนดินที่ต้องดูดขึ้นจำนวนกว่า 5 แสนคิว
       
       สำหรับตะกอนดินที่ดูดขึ้นมาและมีแร่ธาตุอาหารมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสาหร่ายบูม จะนำไปทิ้งในที่สาธารณะและให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ นำดินกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปลูกพืชแทนการสารเคมี เพื่อลดปัญหาการชะล้างหน้าดินจากการทำเกษตรกรรมแล้วไหลกลับลงไปรวมกันในลำแม่น้ำโดมใหญ่ แล้วทำให้เกิดสาหร่ายบูมขึ้นอีก
       
       นอกจากนี้ จะมีการบริหารจัดการน้ำทิ้งจากชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงแม่น้ำจนสร้างปัญหาขึ้น ส่วนโรงงานแป้งมันของเอกชนที่เคยเกิดบ่อบำบัดน้ำเสียแตกเมื่อสองปีก่อน ปัจจุบันได้จัดทำผนังกั้นน้ำบ่อบำบัดมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท เพื่อใช้ป้องกันการแตกได้อย่างถาวรแล้ว 
 
 
 
 โดยทางโรงงาน ได้ช่วยในการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ด้วยการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ลำน้ำ เพื่อปรับสภาพวิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันหลังการขุดลอกตะกอนดินที่ตกค้างมานานหลายสิบปีเสร็จแล้ว สำนักงานชลประทานจังหวัด จะได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโดมใหญ่ขึ้นใช้ในการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ด้านผลกระทบน้ำใช้ในครัวเรือนไม่มี เพราะไม่มีการนำน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปใช้ในการผลิตประปา
       
       แต่จะมีผลกระทบกับชาวบ้านที่ออกจับปลาในลำน้ำมีอาการคันจากค่าของความเป็นกรดเป็นด่างที่สูงกว่าปกติ โดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำ(DO)ที่ตรวจวัดวันนี้ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณวัดเจริญศรีสุข บ้านโนนสุข ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร มีค่า 7.31 และที่ใต้แนวสายไฟแรงสูง 6.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
       
       นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ กล่าวถึงปัญหาสาหร่ายบูมหลังล่องเรือดูตามลำน้ำ พบมีจำนวนน้อย และเป็นแค่แผ่นบางๆ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว กรมเจ้าท่าจะมาทำการขุดลอกดูดตะกอนดินที่ตกค้างอยู่บริเวณหน้าเขื่อนลำโดมใหญ่ออก และจะมีการทำจุลินทรีย์จากนักวิชาการลงไปเติมในน้ำ เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียให้กับลำน้ำนี้อย่างถาวรด้วย 
 
 
 
 
ส่วนแนวทางการใช้น้ำผลักดัน อาจยังไม่ทำในช่วงนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ในลำน้ำดีขึ้น และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังตอนท้ายน้ำและในแม่น้ำมูลที่ลำน้ำโดมใหญ่ไหลลงไปรวมกัน
       
       ขณะที่นายสุเวช จันทร์จิตร์ นายก อบต.ไร่ใต้ กล่าวว่า ปรากฏการณ์สาหร่ายบูมที่เกิดขึ้นในปีนี้ ดีกว่าเมื่อสองปีก่อน และเกิดขึ้นไม่มาก อาจเนื่องมาจากสองปีที่ผ่านมา น้ำฝนได้มีการชะล้างสารตะกอนตกค้างบริเวณหน้าเขื่อนออกไปเป็นระยะ
       
       แต่สิ่งที่ชุมชนต้องการคือ ให้มีการจัดสร้างสถานีสูบน้ำส่งน้ำไปใช้ทำเกษตรกรรม หลังมีการขุดลอกตะกอนดินที่ตกค้างมานานออกไป เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกพืชในฤดูแล้งด้วย 
 
 
 
โดย MGR Online
 
 
 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61