อุบลราชธานี-คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ ล่องเรือสำรวจปัญหาการเกิดสาหร่ายบูม ก่อนเสนอแก้ปัญหาเด็ดขาด โดยขุดลอกลำน้ำเอาตะกอนดินที่ตกค้างมานานหลายสิบปีออกจากหน้าเขื่อน พร้อมให้ชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยลดการใช้สารเคมีต่างๆ ซึ่งทำให้มีค่าอาหารสูงจนเกิดการบูมของสาหร่ายขึ้นมา

       
       วันที่ 26 เม.ย. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ พร้อมส่วนราชการที่เป็นกรรมการ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานชลประทานจังหวัด ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านในอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอนาเยีย เข้าตรวจดูปริมาณน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำบริเวณหน้าเขื่อนลำโดมใหญ่ บ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งตรงจุดนี้ ไม่พบมีสาหร่ายบูมเกิดขึ้น
       
       หลังจากนั้น คณะกรรมการได้ลงเรือล่องเหนือขึ้นไปตามลำน้ำจากอำเภอพิบูลมังสาหารถึงอำเภอนาเยียเป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร พบคราบสาหร่ายลอยเป็นแผ่นบางๆ กระจายอยู่ตามขอบลำน้ำเป็นจุดๆ แต่มีจำนวนไม่มากคิดเป็น 5%ของลำน้ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเมื่อ 3 วันก่อน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในจังหวัด ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในลำน้ำมากขึ้น และอากาศไม่ร้อนจัดเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ตามลำน้ำไม่เกิดสาหร่ายบูมขึ้นแล้ว
       
       ต่อมา คณะกรรมการได้ร่วมประชุมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำลำโดมใหญ่ที่วัดแก่งอำนวยนาราม บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร โดยการหารือของคณะกรรมการมีการวางมาตรการป้องกันสาหร่ายที่จะไหลผ่านการระบายน้ำของเขื่อนลำโดมใหญ่ ซึ่งมีการเปิดประตูระบายน้ำปล่อยน้ำใช้รักษาระบบนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำความสูง 5 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน จากทั้งหมด 4 บาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเลี้ยงปลากระชังของชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำในแม่น้ำมูลจำนวน 79 ราย
       
       ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ประมงได้แจ้งให้ผู้เลี้ยงปลาลากกระชังปลาออกไปอยู่กลางแม่น้ำมูลที่เป็นเขตน้ำลึกไม่ให้เกิดความเสียหาย กระทั่งถึงขณะนี้ ยังไม่พบปลาเลี้ยงในกระชังหรือปลาตามธรรมชาติตาย
       
       ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 18 ล้านบาท ใช้ดูดตะกอนดินที่ไหลมาสะสมรวมกันที่บริเวณหน้าเขื่อนขึ้นไปทางเหนือน้ำเป็นระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมีตะกอนดินที่ต้องดูดขึ้นจำนวนกว่า 5 แสนคิว
       
       สำหรับตะกอนดินที่ดูดขึ้นมาและมีแร่ธาตุอาหารมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสาหร่ายบูม จะนำไปทิ้งในที่สาธารณะและให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ นำดินกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปลูกพืชแทนการสารเคมี เพื่อลดปัญหาการชะล้างหน้าดินจากการทำเกษตรกรรมแล้วไหลกลับลงไปรวมกันในลำแม่น้ำโดมใหญ่ แล้วทำให้เกิดสาหร่ายบูมขึ้นอีก
       
       นอกจากนี้ จะมีการบริหารจัดการน้ำทิ้งจากชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงแม่น้ำจนสร้างปัญหาขึ้น ส่วนโรงงานแป้งมันของเอกชนที่เคยเกิดบ่อบำบัดน้ำเสียแตกเมื่อสองปีก่อน ปัจจุบันได้จัดทำผนังกั้นน้ำบ่อบำบัดมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท เพื่อใช้ป้องกันการแตกได้อย่างถาวรแล้ว 
 
 
 
 โดยทางโรงงาน ได้ช่วยในการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ ด้วยการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ลำน้ำ เพื่อปรับสภาพวิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันหลังการขุดลอกตะกอนดินที่ตกค้างมานานหลายสิบปีเสร็จแล้ว สำนักงานชลประทานจังหวัด จะได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำโดมใหญ่ขึ้นใช้ในการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ด้านผลกระทบน้ำใช้ในครัวเรือนไม่มี เพราะไม่มีการนำน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปใช้ในการผลิตประปา
       
       แต่จะมีผลกระทบกับชาวบ้านที่ออกจับปลาในลำน้ำมีอาการคันจากค่าของความเป็นกรดเป็นด่างที่สูงกว่าปกติ โดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำ(DO)ที่ตรวจวัดวันนี้ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณวัดเจริญศรีสุข บ้านโนนสุข ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร มีค่า 7.31 และที่ใต้แนวสายไฟแรงสูง 6.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
       
       นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ กล่าวถึงปัญหาสาหร่ายบูมหลังล่องเรือดูตามลำน้ำ พบมีจำนวนน้อย และเป็นแค่แผ่นบางๆ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว กรมเจ้าท่าจะมาทำการขุดลอกดูดตะกอนดินที่ตกค้างอยู่บริเวณหน้าเขื่อนลำโดมใหญ่ออก และจะมีการทำจุลินทรีย์จากนักวิชาการลงไปเติมในน้ำ เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียให้กับลำน้ำนี้อย่างถาวรด้วย 
 
 
 
 
ส่วนแนวทางการใช้น้ำผลักดัน อาจยังไม่ทำในช่วงนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ในลำน้ำดีขึ้น และไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาในกระชังตอนท้ายน้ำและในแม่น้ำมูลที่ลำน้ำโดมใหญ่ไหลลงไปรวมกัน
       
       ขณะที่นายสุเวช จันทร์จิตร์ นายก อบต.ไร่ใต้ กล่าวว่า ปรากฏการณ์สาหร่ายบูมที่เกิดขึ้นในปีนี้ ดีกว่าเมื่อสองปีก่อน และเกิดขึ้นไม่มาก อาจเนื่องมาจากสองปีที่ผ่านมา น้ำฝนได้มีการชะล้างสารตะกอนตกค้างบริเวณหน้าเขื่อนออกไปเป็นระยะ
       
       แต่สิ่งที่ชุมชนต้องการคือ ให้มีการจัดสร้างสถานีสูบน้ำส่งน้ำไปใช้ทำเกษตรกรรม หลังมีการขุดลอกตะกอนดินที่ตกค้างมานานออกไป เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกพืชในฤดูแล้งด้วย 
 
 
 
โดย MGR Online
 
 
 
News image

วัดดังทุ่มกว่า 7 แสนแกะสลักต้นเทียนเล่าพุทธประวัติ พร้อมแสดงอาลัยถวายในหลวง ร.๙

News image

ยกนิ้วให้! “บิ๊กตู่” ชื่นชมโรงงานต้นแบบ “นาโนซิลิกอน” จากแกลบของ มข.

News image

จ.ฉะเชิงเทรา – เมาะละแหม่ง เมียนมา สร้างความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือ 2 ฝ่าย

News image

พาณิชย์ขับเคลื่อน “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์” ชูต้นแบบชัยภูมิ “Organic Valley” แห่งแรกในไทย

News image

ผนึกกำลังตำรวจ-ชาวบ้านร่วมต้านยาเสพติด หนุน ศก.พอเพียงเพิ่มรายได้ชุมชน

News image

ของดีเมืองเลย “สับปะรดไร่ม่วง” ขายดีปีละกว่า 30 ล้านบาท

News image

“เอเชียพีค” เตรียมเปิดบริการตุลาคมนี้ แหล่งชอปปิ้งแห่งใหม่เมืองหนองคาย

News image

กลุ่มชาวบ้านค้านเปิดประตูเขื่อนปากมูล อ้างกระทบทำมาหากินแต่ไม่เป็นผล

News image

ห่วงแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่บรรลุผล ชาวอีสานยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหา

News image

ปปท.ลุยสอยขยายทางหลวงกาฬสินธุ์ล่าช้านับปี กระทบประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหนัก

News image

ชลประทานกาฬสินธุ์ระบุพร้อมส่งน้ำทำนาปี

News image

รถไฟทางคู่ 'จิระ-ขอนแก่น' สร้างเร็วกว่าแผน คาดเสร็จปี 61-62

News image

โลละบาท! ราคาแตงโมตกต่ำหนักสุดในรอบหลายปี ชาวสวนบุรีรัมย์วอนรัฐช่วยด่วน

News image

เตรียมท้องไว้เลย… ศรีสะเกษจัดใหญ่เทศกาลเงาะ ทุเรียนปลูกดินภูเขาไฟ แห่งเดียวในอีสาน

News image

บ้านโนนสวรรค์…บุรีรัมย์รวมกลุ่มปลูกผักผสมผสานไร้สารพิษ สร้างรายได้เสริมเดือนละหมื่น

News image

ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ตกลงรับซื้อวัตถุดิบยางพาราไทย เดือนละกว่า 5,000 ตัน

News image

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวฟื้นฟูป่า

News image

ชาวบ้านเขื่อนปากมูล ยื่นหนังสือจี้จังหวัดเปิดประตูระบายน้ำให้ปลาวางไข่

News image

ขนส่งอุบลฯ ร่วมทหารบังคับใช้ กม.รถตู้ 13 ที่นั่ง คนขับอยากให้ปรับค่าโดยสารเพิ่มรายได้

News image

ชาวบ้านเดื่อร้อง! เอกชนกั้นรั้วปิดทางสัญจรไปมาริมฝั่งแม่ริมโขง

News image

เตรียมจัดงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โปขอนแก่น” กระตุ้นตลาดสร้างโอกาสมีบ้านให้รายย่อย

News image

เงินมีน้อย ผู้ปกครองเลือกซื้อชุดนักเรียนราคาถูก ด้านร้านค้าอัดโปรโมชันดึงลูกค้า

News image

เศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกปรับตัวดีขึ้น เหตุราคาสินค้าเกษตร/ท่องเที่ยวขยายตัว

News image

ปีนี้ได้กินกันหรือยัง “เห็ดเผาะ” สุดแซบ ชาวบ้านขายกิโลฯ ละ 600 บาท

News image

รับศึกเปิดเทอม...โรงตึ๊งโคราชสำรองเงินกว่า 500 ล้าน พร้อมลดดอกเบี้ยช่วยผู้ปกครอง

News image

อย่าทิ้ง! ลำต้น-ใบมันสำปะหลัง บดขายส่งฟาร์มเลี้ยงวัวฟันรายได้เดือนละหลายหมื่นบาท

News image

อุบลฯสำรวจปัญหาสาหร่ายบูมในน้ำลำโดมใหญ่ พบเพียงคราบบางๆ ทุ่ม 18 ล้านแก้ปัญหา

News image

ผุด 3 โครงการไอทีดันขอนแก่นก้าวสู่สมาร์ทซิตี้

News image

พณ.โชว์ขึ้นค่าไฟ กระทบต้นทุนสินค้าจิ๊บๆ สูงสุด0.266%

News image

เล็งตั้ง “สถาบันนครขอนแก่น” เน้นสอนหลักสูตรด้านอาชีพสนองไทยแลนด์ 4.0

News image

โคราชผุดไอเดีย 'ลดทั้งเมือง'

News image

แม่ค้าช่องสายตะกูโวยขาดทุนยับ หลังไทย-เขมรตอบโต้ห้าม ปชช.ข้ามแดน

News image

ร้อนจัด! ไอติมกะทิสดสูตรโบราณขายดี ยอดขายไม่ธรรมดาวันละกว่า2,000 บาท

News image

ปลาร้าปลาส้มขายดีแห่ซื้อเป็นของฝาก แม่ค้ารับทรัพย์วันละหลายหมื่น

News image

สวนสัตว์ขอนแก่นเนรมิตอุโมงค์น้ำต้อนรับนักท่องเที่ยวฉลองสงกรานต์

News image

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวสุดคึกคัก นักเที่ยวแน่นคาดเงินสะพัดกว่า 300 ล้าน

News image

ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ระดมคนเร่งร้อยมาลัยขายสงกรานต์ ออเดอร์เพียบ

News image

ปลื้ม! ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากยอดขายกว่า 260 ล้าน ทุ่มงบเพิ่มพัฒนาสู่ตลาดสากล

News image

เตรียมจัดใหญ่ “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ฯ @ขอนแก่น” หนุนท่องเที่ยว

News image

นับเงินปีละล้าน...ชาวนาศรีรัตนะ ศรีสะเกษใช้เวลาว่างหน้าแล้งปลูกดาวเรืองขาย