ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตัวแทนเกษตรกรอีสานร่วม 100 คนบุกศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถึงนายกรัฐมนตรี ห่วงปมแก้ปัญหาหนี้สินและการพัฒนาชีวิตเกษตรกรไม่บรรลุผล ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง ทั้งให้คง พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร, จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมแก้ปัญหาระดับภูมิภาค, มีกระบวนการฟื้นฟูอาชีพควบคู่แก้ปัญหาหนี้ ให้นายกรัฐมนตรีช่วยจัดการปัญหา   วันที่ (5 มิ.ย. 60) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรจากชมรมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน และเครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งประเทศไทย ประมาณ 100 คน นำโดย นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานชมรมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน และนายวชิระ ศุภรมย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

       
       กลุ่มเกษตรกรทั้งหมดได้เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมอ่านรายละเอียดเนื้อหาเรื่อง การแก้ปัญหาการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สมาชิกได้รับทราบ ก่อนเข้าไปยื่นหนังสือบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดราชการต่างอำเภอ มอบหมายให้นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับหนังสือแทน เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้อง นายวชิระ ศุภรมย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งประเทศไทย
 
 
        นายวชิระ ศุภรมย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมี พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร เป็นกฎหมายพัฒนาชีวิตเกษตรกรและแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรทั้งประเทศ โดยเกษตรกรทั้งประเทศกว่า 20 ล้านคน เป็นหนี้สินทั้งในและนอกระบบประมาณ 3 แสนล้านบาท ตลอดระยะเวลา 15 ปี การแก้ปัญหายังไม่คืบหน้าตามความคาดหวังของเกษตรกร
 
      
       ชมรมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน และเครือข่ายองค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจ จริงใจ พยายามแก้ปัญหาให้เกษตรกรมาโดยตลอด กระทั่งมีคำสั่งที่ 26/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรทั่วประเทศเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
       
       แต่ยังห่วงว่าการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะไม่สามารถบรรลุผลได้ เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประเทศชาติ ทางชมรมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน และเครือข่ายองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศได้เสนอ 5 แนวทางถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ 
 
นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น
 
        คือ 1. ไม่ควรยุบ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ฉบับแรกของประเทศที่เสนอโดยประชาชน 2. ให้ปรับปรุงคำสั่งให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดเข้าร่วมในคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนทุกมิติ 3. ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับภูมิภาค เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาให้กระชับ
       
       4. ให้มีกระบวนการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5. ให้ระดมพลังสร้างวาระแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการแก้ปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร เป็นการเปลี่ยนผ่านทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ยุคใหม่ ตามแนวทางของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลังการยื่นหนังสือแล้ว นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น ได้รับปากต่อหน้ากลุ่มเกษตรกรว่าจะส่งหนังสือข้อเรียกร้องให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการส่งต่อหนังสือดังกล่าวไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง หลังจากนั้นกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดได้แยกย้ายกลับภูมิลำเนา 
 
โดย MGR Online
 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61