กาฬสินธุ์ - คณะกรรมการตรวจสอบทุจริตโครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกาฬสินธุ์เช็กเส้นทางการโอนเงินของกลุ่มชุมชนบัวบาน พบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.เหมือนกัน แต่บิลใบเสร็จรับเงินกลับเป็นคนละร้านที่จัดซื้อปัจจัยการผลิต เตรียมประสานสรรพากรและพาณิชย์เข้าตรวจสอบ

 
จากกรณีชาวบ้านพบความผิดปกติการซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด และ อ.นาคู อ.กุฉินารายณ์ อ.ห้วยผึ้ง เขาวง และ อ.สมเด็จ เนื่องจากมีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตราคาแพงกว่าท้องตลาด 
 
จนชาวบ้านต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องทุกข์ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้ตรวจสอบ
 
ล่าสุด พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินโครงการ 9101 ของ ต.บัวบาน ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชุมชนบัวบาน 1 และชุมชนบัวบาน 2 กับธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
 
จากการตรวจสอบพบว่าเงินที่ถูกโอนมาจากสำนักงานเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเข้ามายังบัญชีของคณะกรรมการระดับชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม รวม 11 โครงการ เป็นเงินกว่า 6,400,000 บาทนั้น ทางคณะกรรมการของชุมชนได้โอนไปยังบัญชีของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มทั้ง 11 กลุ่มตามขั้นตอน ก่อนที่กลุ่มต่างๆ จะโอนต่อไปยังบัญชีร้านค้า คือ ร้านด็อกเตอร์เกษตร ซึ่งเป็นร้านคู่สัญญาที่จัดส่งปัจจัยการผลิตทั้งหมด และบางส่วนเบิกเงินสดแล้วนำไปจ่าย
 
 
 
ขั้นตอนดังกล่าวถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่สิ่งที่ผิดระเบียบคือการที่คณะกรรมการชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งที่เรียกว่ากลุ่มใหญ่ และส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนกลับไปทำสัญญาจัดซื้อปัจจัยการผลิตเองกับร้านด็อกเตอร์เกษตร ซึ่งเป็นการทำผิดระเบียบ เพราะตามระเบียบของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องให้กลุ่มเกษตรกร หรือที่เรียกว่ากลุ่มเล็ก ที่เป็นผู้เดือดร้อนเป็นคนทำสัญญาหรือจัดซื้อปัจจัยการผลิตเอง และจากการตรวจสอบเอกสารบิลใบเสร็จรับเงินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต 
 
โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเปลือกทั้งหมดพบว่าเป็นใบเสร็จของร้านบุญมาพาณิชย์ ไม่ใช่บิลใบเสร็จจากร้านด็อกเตอร์เกษตร ซึ่งบิลใบเสร็จจากร้านด็อกเตอร์เกษตรมีเพียงการจัดซื้อพันธุ์กบและพันธุ์ปลาดุกเท่านั้น เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เพราะคู่สัญญา และการโอนเงินทั้ง 11 โครงการเป็นร้านด็อกเตอร์เกษตร แต่ใบเสร็จกลับเป็นร้านบุญมาพาณิชย์ ดังนั้นคณะกรรมการจะประสานไปยังสรรพากรและพาณิชย์จังหวัดเพื่อเข้าตรวจสอบร้านทั้ง 2 แห่ง
 
อย่างไรก็ตาม ที่สำคัญสาเหตุใดทางคณะกรรมการชุมชนจึงต้องทำสัญญาจัดซื้อเองทั้งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่จัดซื้อ ซึ่งเป็นการจงใจ เจตนาเข้าไปครอบงำการจัดส่งของหรือไม่ อีกทั้งที่ผ่านมามีการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจ และมีการตั้งประธานกลุ่ม คณะกรรมการ เหรัญญิก และเลขาฯ ในระดับกลุ่มเล็กตามระเบียบหรือไม่ เพราะเท่าที่ขอตรวจสอบเอกสารรายชื่อกลุ่มสมาชิกเกษตรกร และบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกลับไม่สามารถนำมาให้ตรวจสอบได้
 
พ.อ.มานพกล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบนอกจากจะพบการซื้อพันธุ์ข้าว สารปรับปรุงดินแพง และการจัดส่งพันธุ์กบให้เกษตรกรที่ผิดสเปก จากพันธุ์กบเล็กเป็นการแจกจ่ายกบใหญ่ ซึ่งอ้างว่าเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์แล้วนั้น ยังพบการแจกจ่ายหัวอาหาร ซึ่งเป็นหัวอาหารปลาดุกที่ผิดประเภท ทั้งนี้ แม้หัวอาหารปลาดุกจะใช้แทนหัวอาหารกบได้ก็ตาม แต่เท่าที่ตรวจสอบราคาหัวอาหารปลาดุกที่นำมาแจกเกษตรกรที่เลี้ยงกบนั้นเป็นหัวอาหารปลาดุกขนาดใหญ่ โปรตีนไม่ต่ำกว่า 25% มีการจัดส่งในราคากระสอบละประมาณ 600 บาท และตามท้องตลาดจะจำหน่ายในราคากระสอบละไม่เกิน 450 บาท 
 
แต่ถ้าเป็นหัวอาหารของกบโดยเฉพาะ ราคาจะอยู่ที่ 600-620 บาท ซึ่งราคาหัวอาหารปลาดุกและหัวอาหารกบจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงถือเป็นการเลี่ยงนำหัวอาหารปลาดุกมาแทนเพื่อที่จะได้กำไรมากที่สุด
 
ในส่วนของพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ ที่คณะกรรมการตรวจพบบริษัทเอกชนจัดส่งปัจจัยการผลิตรายเดียวทั้ง 39 โครงการ งบประมาณกว่า 23 ล้านบาท และมีบริษัทเอกชนส่งราคาเข้ามาแข่งขันหรือประกบราคารายเดียวเช่นกันและแพ้ทั้ง 39 โครงการนั้น ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทั้งสองแห่ง และจะลงสุ่มตรวจสอบการจัดส่งปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรในพื้นที่ว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีราคาแพงและเหมาะสมกับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทหรือไม่
 

 โดย: MGR Online

 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61