ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - มข.หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” อดีตเกจิดังเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ในปีนี้ตามพินัยกรรมหลังเป็นครูใหญ่ครบกำหนด

 
 
 
วันนี้ (30 ม.ค.) ที่หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปท. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
วาระการประชุมที่สำคัญ คือ เรื่องการจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมชี้แจงขั้นตอนต่างๆ พร้อมมีคณะลูกศิษย์ เช่น นายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์ อดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณ และกรรมการวัดบ้านไร่ และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมฟัง  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณที่ได้มอบสรีระให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ นำไปศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษา โดยพินัยกรรมระบุว่า เมื่อสิ้นสุดแล้วให้จัดพิธีเรียบง่าย ละเว้นพิธีสมโภชใดๆ ห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ โกศ และหรือพระราชพิธีอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษและเป็นการเฉพาะ บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและได้เชิญตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาที่ระบุไว้ในพินัยกรรม เช่น นายอำเภอด่านขุนทด, ศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการจัดการศพให้เป็นไปตามพินัยกรรม โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นกันแล้ว จึงมาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปีนี้ 2561 จะเป็นปีสุดท้ายสำหรับการเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อคูณ
 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ละสังขารเป็นเวลา 7 วันที่หอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่นแล้ว ได้อัญเชิญร่างของหลวงพ่อคูณไปที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการดองร่างครูใหญ่ และหลังครบ 1 ปีได้นำร่างขึ้นมาเป็นครูใหญ่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการเป็นครูใหญ่ของหลวงพ่อคูณ ฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมทางภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ไม่ได้ให้ร่างท่านแก่นักศึกษาแพทย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งปกตินักศึกษาแพทย์จะใช้ร่างครูใหญ่ 1 ร่างกับนักศึกษาแพทย์ 6 คน แต่ของหลวงพ่อคูณทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์ที่มีขีดความสามารถดีที่สุดในการผ่าร่างครูใหญ่ คือ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะทีมงาน โดยการผ่าร่างในการสาธิตให้นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทุกคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์ได้มาดูแล้วนำไปผ่าร่างครูใหญ่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
 
ฉะนั้นหลวงพ่อคูณจึงไม่ได้เป็นครูใหญ่เฉพาะแค่นักศึกษาแพทย์แค่ 6 คนเท่านั้น แต่เป็นครูใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ทั้งชั้นปี ประมาณ 280 คน รวมทั้งอีก 600 คนของนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย จึงรายงานในเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านได้อนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพ่อคูณที่ท่านได้เสียสละร่าง   ทั้งนี้ ในส่วนกระบวนการศึกษาจะเสร็จสิ้นในปี 2561 คือปีนี้ ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 เป็นการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่งของวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งมีความต่อเนื่อง ฉะนั้นตอนนี้เราจะมีการเตรียมการเพื่อดำเนินการสำหรับการบำเพ็ญกุศลก่อนที่จะมีการขอพระราชทานเพลิง ตนใช้คำว่า พระราชทานเพลิงเนื่องจากว่าในพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณได้ระบุว่า ขอให้จัดการร่างของท่านพร้อมครูใหญ่ท่านอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอพระราชทานเพลิงครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาประมาณ 20 ปีแล้ว
 
ฉะนั้น การบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อคูณก่อนที่จะเผาจริงจะเป็นการพระราชทานเพลิงศพร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยอธิการบดีเราจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมกับครูใหญ่ท่านอื่นๆ ประมาณ 400-500 ร่าง ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก หลังจากนั้นถึงจะนำร่างครูใหญ่ไปประกอบพิธีประชุมเพลิงหรือฌาปนกิจตามวัดต่างๆ กว่า 20 วัดในจังหวัดขอนแก่น
 
รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวต่อว่า สำหรับร่างของหลวงพ่อคูณ ตามพินัยกรรมได้ระบุว่าให้นำไปฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของวัดหนองแวง พระอารามหลวง หรือวัดอื่นใดที่ทางคณะแพทยศาสตร์เห็นสมควร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ไปเรียนปรึกษาวัดหนองแวง พระอารามหลวง ถึงสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า ฌาปนสถานฯ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่อยู่ในเมืองขอนแก่นน่าจะไม่สามารถรองรับประชาชนศิษยานุศิษย์จำนวนหลายแสนคนได้ จึงมีดำริว่าเราจะไปทำเมรุชั่วคราวของวัดหนองแวง พระอารามหลวงที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน จึงเป็นที่มาที่จะต้องเตรียมสถานที่ จะต้องตัดถนนเข้าไป จะต้องมีการถมที่ดิน
 
รวมทั้งต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นการฌาปนกิจหลวงพ่อและนำอัฐิอังคารไปลอยลงในแม่น้ำโขงแล้ว สถานที่ตรงนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีดำริว่าจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน โดยเราจะไม่เรียกว่าเจดีย์ เพราะตรงนั้นจะมีอัฐิธาตุ เนื่องจากพินัยกรรมหลวงพ่อคูณต้องการให้นำทุกอย่างไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขง ฉะนั้นเราถึงต้องใช้คำว่าอนุสรณ์สถานแทน
 

โดย: MGR Online

 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61